Logo
 • Nieuws
 • 1 mei 2019
 • Bron: Huis van Klokkenluiders

Ontslag van medewerker gemeente stond los van melding over misstand

Een beleidsmedewerker bij een gemeente die in 2005 en 2006 een misstand meldde bij zijn werkgever (de gemeente) over het illegaal storten van grond uit sloten en bermen op een gesloten gemeentelijke stortplaats, is geen 'klokkenluider' volgens de Wet Huis voor klokkenluiders. Zijn ontslag in 2009 was het gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding. Het Huis ziet geen causaal verband met de melding over het storten van de grond.

Beeld Ontslag van medewerker gemeente stond los van melding over misstand

Dat is kort samengevat de conclusie van het Huis voor Klokkenluiders in deze zaak. Het Huis onderzocht de gang van zaken op verzoek van de medewerker.

 • De medewerker meldde (in 2005 en in 2006) dat het storten van grond tegen de regels was, onder meer omdat de stortplaats officieel al lang gesloten was. Maar hij meldde dit als onderdeel van zijn werk. Niet om als klokkenluider een misstand aan de kaak te stellen volgens de klokkenluidersregeling van de gemeente.
 • De gemeente besloot in 2006 te stoppen met het storten van grond op de stortplaats.
 • Daarna raakte de arbeidsrelatie tussen de medewerker en de gemeente steeds verder verstoord. Uiteindelijk volgde in 2009 ontslag. Dit ontslag is bevestigd in verschillende zaken bij de bestuursrechter en bij de Centrale Raad van Beroep.
 • Ook het Huis voor Klokkenluiders vindt dat het ontslag in 2009 het gevolg was van een verstoorde arbeidsverhouding. Het Huis heeft geen causaal verband vastgesteld tussen het ontslag en de meldingen door de medewerker in 2005 en 2006 over het storten van grond.

Het hele rapport staat op de website van het Huis voor Klokkenluiders

Anoniem

Het Huis voor Klokkenluiders noemt geen namen van werknemer en werkgever. Zelfs niet als anderen (betrokkenen of media) wel namen noemen of dat eerder al deden. De bedoeling daarvan is dat werknemers, werkgevers en getuigen zich altijd helemaal vrij voelen om vertrouwelijk alles te vertellen in een onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders.

Over het Huis voor Klokkenluiders

De wet Huis voor Klokkenluiders maakt het mogelijk dat mensen die in hun werk te maken krijgen met een misstand (of het vermoeden daarvan), een melding doen zonder dat ze daar zelf nadeel van ondervinden.

Het moet wel gaan om een misstand die maatschappelijk van belang is: iets tegen de regels, bijvoorbeeld met gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid, voor het milieu of voor het goed functioneren van de overheid of van een bedrijf.

Misstand melden

Wie een misstand wil melden, moet dat in beginsel eerst intern doen. Dus bij de werkgever. Daarna bij een officiële externe toezichthouder (zoals een gemeente, een provincie, een inspectiedienst of autoriteit van het rijk) of bij het openbaar ministerie. Pas als dat niets oplevert, kan het Huis voor Klokkenluiders onderzoek doen naar de misstand (of het vermoeden daarvan).

 • Het Huis voor Klokkenluiders kan eerst advies geven. Dat gaat vertrouwelijk.
 • Verder kan het Huis voor Klokkenluiders onderzoek doen naar een (vermoeden van een) misstand. 
 • Bovendien kan het Huis onderzoeken of iemand die een misstand meldt, daar niet zelf de dupe van wordt. Bijvoorbeeld door pesten, ongewenste overplaatsing, een ongunstig rooster, het missen van een verwachte promotie of ontslag.
 • Ten slotte werkt het Huis aan preventie: het Huis ondersteunt werkgevers, brancheorganisaties, vakbonden en bijvoorbeeld vertrouwenspersonen bij het voorkomen van problemen en misstanden.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.