Logo
  • Blog
  • 30 augustus 2022

Ongewenst gedrag op de werkvloer: 'Knuffelen deed ik bij gelegenheid met vrijwel alle collega's'

Zo luidt een van de verklaringen van de directeur van werkgever in een ontbindingsprocedure die een werknemer startte omdat volgens hem sprake is geweest van stelselmatig en langdurig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door de directeur van werkgever en dat werkgever tekort is geschoten in zijn verplichting om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.

In een beschikking van december 2021 was werknemer toegelaten bewijs te leveren van zijn stelling dat sprake was van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werkomgeving: ECLI:NL:RBROT:2021:13591

In dat bewijs slaagt hij na het horen van 11 getuigen.

De kantonrechter oordeelt dat voldoende is komen vast te staan dat de directeur van werknemers - waaronder werknemer zelf - verlangt dat zij regelmatig met hem knuffelen en dat binnen de onderneming regelmatig (ook door de directeur) seksueel getinte opmerkingen worden gemaakt (onder het mom van een grapje). Er is naar het oordeel van de kantonrechter, zeker naar huidige maatschappelijke maatstaven, sprake van grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werkomgeving. Naar het oordeel van de kantonrechter is dit dermate ernstig, dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werkgever.

Het is naar het oordeel van de kantonrechter te gemakkelijk de seksueel getinte opmerkingen af te doen als ‘kleedkamerhumor’

De kantonrechter acht ook nog van belang dat de zoon van de directeur van werkgever, de vertrouwenspersoon binnen het bedrijf is. Werknemer had begrijpelijkerwijs niet het gevoel dat hij bij de zoon van de directeur terecht kon om het door hem ervaren ongewenste gedrag van zijn vader te bespreken.

De rechter oordeelt uiteindelijk dat sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen door werkgever, ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent werknemer naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toe van € 50.000. ECLI:NL:RBROT:2022:7007

De laatste tijd worden er regelmatig uitspraken gepubliceerd waarin sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Onlangs postte ik hier zelf nog een rechtspraakoverzichtje.

Recent werd in tijdschrift ArbeidsRecht een bijzonder lezenswaardig artikel van Joost van Ladesteijn gepubliceerd met de titel “Van ongewenst gedrag op de werkvloer naar een gezonde bedrijfscultuur”. In dit artikel doet Joost een aantal voorstellen voor effectieve cultuurverandering. Zijn artikel is niet alleen een must read voor de werkgever in de hiervoor besproken uitspraak maar eigenlijk gewoon verplichte kost voor iedere werkgever én werknemer.

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.