Logo
  • Blog
  • 23 juli 2020

NOW or never...

Kort na de uitbraak van het corona-virus in ons land, heeft de regering ingegrepen. De eerste verzoeken om werktijdverkorting waren al aanbeland op het ministerie van Sociale Zaken. Maar met grote spoed is toen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud ofwel NOW, in het leven geroepen. Dit om massa-ontslagen in deze onzekere tijden te voorkomen. Hoe pakt dit in de praktijk uit?

Kwestie van (pro)centen

Trouwens, als het doel is massa-ontslag te voorkomen, waarom dan niet de volledige loonsom van bedrijven overgenomen? Zoals dit in sommige andere landen om ons heen wel gebeurt (voor een beperkt aantal sectoren). Nee, er is gekozen voor 80% bevoorschotting van 90% vergoeding van de (bruto) loonsom. Overigens geldt die 90% alleen indien de omzet in zijn geheel is weggevallen. Bij halvering van de omzet bedraagt deze nog maar 45%. En bij een omzetverlies van minder dan 20% zelfs NUL. We blijven per slot van rekening een land van kruideniers…

Haastige spoed is zelden goed

Dat snelheid soms ten koste gaat van kwaliteit, bleek alras in de praktijk. Vrijwel elke dag kwamen er geluiden uit de samenleving van getroffen partijen die niet geholpen waren met deze noodregeling of voor wie sommige bepalingen ongunstig uitpakten. Omdat je te maken hebt met een seizoenpatroon in je omzet bijvoorbeeld. Of omdat je de 13e maand of winstdeling net in het verkeerde jaar (lees: maand) had geboekt.

Er is een straf op ontslag door middel van een boete van 150% van de subsidie. De opslag voor werkgeverslasten is 30%. Terwijl bij het pensioenakkoord is gezegd dat : 1/3e van het salaris of meer al nodig is voor de pensioenpremie.
Bij dit alles moet we goed bedenken dat de personeelspot maar een deel – wel een groot deel – van de totale kosten van een bedrijf uitmaakt (vaak tussen de 40-60% of zelfs meer).

Meer terugbetalen dan ontvangen

Stel je hebt een bedrijf van 5 medewerkers die elk circa € 3.000 per maand verdienen en het omzetverlies is in eerste instantie zo’n 30%. Het gaat inmiddels nog slechter en je moet toch mensen ontslaan en twee medewerkers zijn er de klos. Dan moet je vanwege de boetebepaling zo’n € 23.000 terug betalen terwijl er aan voorschot van het UWV een kleine € 14.000 is ontvangen.

Twee is beter dan één

De opvolger is er al: NOW 2.0. Tsja, niet ongebruikelijk bij kaskrakers. Dat er een opvolger komt. Er is sprake van een ‘sequel’. De schoonheidsfoutjes zijn eruit gehaald. De opslag voor werkgeverslasten is opgehoogd. Mag ook wel, alleen al vanwege de pensioenbijdrage. De boete is niet geheel geschrapt, dat kon om politieke redenen niet. Die is nu 5% indien bij ontslag van 20 of meer medewerkers geen overeenstemming met de vakbond of medewerkersvertegenwoordiging kan worden bereikt. Overleg is nu eenmaal verplicht in onze polder!

Het mag wat kosten

Voor de 1e tranche is 10 miljard uitgetrokken om uiteindelijk circa 140.000 bedrijven en ongeveer 2,6 miljoen werknemers te helpen. De 'blauwe familie' (KLM) met stip aan kop voor ruim 330 miljoen euro (inclusief dochters). Voor de 2e tranche is 13 miljard gebudgetteerd, iets meer dus vanwege de lagere boete en de hogere opslag. Toch lijkt, zoals wel vaker, het vervolg wat minder aan te slaan: de aanmeldingen in de 1e week zijn ongeveer 25% van het aantal NOW-1 aanvragen. De aanvraagperiode loopt nog door tot eind augustus overigens. Dus het kan nog komen.

NOW weg ermee?

Zou het verlichten van de 'intelligente lockup' de zon alweer volop doen schijnen? Of rekent men alvast op een tweede golf misschien? En gaat het dus ontslagen regenen, zoals we hier en daar al zien. Het zal de komende weken duidelijk worden. Persoonlijk hou ik rekening met een 'hete herfst'… veel ontslagrondes en een sterk oplopende werkloosheid vanaf oktober. Per slot van rekening zal het maximum bedrag van de transitievergoeding per 1 januari wel weer omgaan. En wordt ontslag dan duurder.

Kortom, het is dus NOW or never (NOW), zoals Elvis Presley al zong…

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.