Logo
  • Opinie
  • 1 september 2021

Hoestend naar het werk. Positief getest op corona. Grond voor ontbinding?

Werknemer verschijnt met verkoudheidsklachten op het werk en gaat niet naar huis ondanks dat meerdere collega’s hem dat hadden geadviseerd. De volgende dag meldt werknemer zich ziek en twee dagen later blijkt dat hij positief is getest op het coronavirus.

Heeft werknemer verwijtbaar gehandeld en is dit voldoende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden?

Over deze vraag moest de kantonrechter Dordrecht zich buigen.

Wel vaker last door bronchitis

Werknemer heeft volgens de rechter verwijtbaar gehandeld door met verkoudheidsklachten op het werk te verschijnen en door ondanks dat hij door meerdere collega’s hierop is aangesproken niet naar huis te gaan. Dit is immers in strijd met de interne coronagedragsregels van werkgever dat je thuis moet blijven bij klachten, waarvan werknemer niet heeft betwist dat hij hiervan op de hoogte is. Ook is het in strijd met de richtlijnen van de Rijksoverheid door niet thuis te blijven bij verkoudheidsklachten. Werknemer wordt niet gevolgd in zijn stelling dat hij deze klachten wel vaker had vanwege zijn bronchitis, omdat uit de verklaringen van zijn collega’s blijkt dat werknemer op 15 maart 2021 ernstig hoestte en zij werknemer niet vaker zo ernstig hebben horen hoesten. Gelet op de besmettelijkheid van het coronavirus had het daarom op de weg van werknemer gelegen om niet op het werk te verschijnen of in ieder geval naar huis te gaan toen hem dat door meerdere collega’s geadviseerd werd.

Verstoorde arbeidsverhouding

Het verwijtbaar handelen van werknemer is volgens de rechter echter niet dusdanig is dat van werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Gelet op de coronapandemie is het zeker onverantwoord geweest van werknemer om te gaan werken terwijl hij verkoudheidsklachten had. De maatregel van ontslag is echter een uiterst middel. De arbeidsovereenkomst wordt derhalve niet ontbonden op grond van verwijtbaar handelen of nalaten....maar wel op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Door in de procedure vol te houden dat de verklaringen van zijn collega’s en leidinggevenden over wat er op 15 maart 2021 gebeurd niet geloofwaardig zijn, dat ze niet kloppen en dus in feite dat zijn collega’s liegen, heeft werknemer de vertrouwensbreuk bevestigd en zelfs nog groter gemaakt. Werknemer had kunnen erkennen dat hij op 15 maart 2021 een fout heeft gemaakt door niet naar huis te gaan, maar blijft volhouden in zijn eigen gelijk en toont geen berouw, terwijl er wel degelijk een risico was dat hij collega’s kon besmetten en hij waarschijnlijk ook één collega besmet heeft. Het is derhalve begrijpelijk dat de collega’s van werknemer geen vertrouwen meer in hem hebben.

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden onder toekenning van de transitievergoeding maar geen billijke vergoeding (want noch werknemer noch werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.