Logo
  • Nieuws
  • 5 maart 2008
  • Ellen van Waaijen
  • Bron: Ellen van Waaijen

Geen onbelaste vergoeding over ontslaguitkering

Werknemers die tijdelijk naar Nederland worden uitgezonden, hebben onder voorwaarden recht op een onbelaste vergoeding van 30 procent van hun oude loon, mits dat loon wordt gesplitst in 70 procent loon en 30 procent vergoeding. Maar geldt dit ook voor een ontslagvergoeding?

Beeld Geen onbelaste vergoeding over ontslaguitkering

Uit een eerdere uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag komt naar voren dat de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers die in Nederland werken van toepassing is op loon uit zowel tegenwoordige als vroegere dienstbetrekking, en dus ook van toepassing is op ontslagvergoedingen. De Hoge Raad is het echter niet met het hof eens.

 

Kosten van verblijf

De vraag is of een ontslagvergoeding ook gesplitst kan worden in 70 procent vergoeding voor te derven loon en 30 procent onbelaste vergoeding. De onbelaste vergoeding is bedoeld om kosten van verblijf buiten het land van herkomst te dekken. In artikel 9, eerste lid onderdeel a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 staat dat de 30%-regeling betrekking heeft op ‘loon’. Het hof vond dat dit artikel loon ten onrechte beperkte tot ‘loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’ en meende dat ook loon uit vroegere dienstbetrekking hieronder zou moeten vallen.


Bonussen

De Hoge Raad is het daar niet mee eens. De 30%-vergoedingsregeling is dus niet van toepassing op de ontslagvergoeding. Uit het arrest valt verder af te leiden dat als bij ontslag andere vergoedingen worden gegeven zoals bijvoorbeeld niet opgenomen vakantiedagen, nabetaling van loon of bonussen, die wel vallen onder loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en dus wel onder de 30%-regeling vallen.

 

LET OP: Buitenlandse werknemers die worden ontslagen, mogen de ontslaguitkering niet onder de 30%-regeling laten vallen omdat deze regeling alleen van toepassing is op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Een ontslaguitkering is loon uit vroegere dienstbetrekking. Niet opgenomen vakantiedagen, nabetaling van loon of bonussen vallen wel onder de 30%-regeling.

 

Hoe wordt de hoogte van een ontslagvergoedingen ook al weer bepaald? Lees hier alles over de kantonrechtersformule. 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.