Logo
  • Nieuws
  • 26 februari 2008
  • Mariel Hovemann

Commissie toetst kantonrechtersformule op eisen huidige tijd

De arbeidscommissie van de Kring van Kantonrechters onderzoekt op verzoek van minister Donner van Sociale Zaken of de kantonrechtersformule bij ontslag nog wel voldoet aan de eisen van de tijd. Bekeken wordt of bepaalde aspecten van de formule moeten worden verfijnd of aangepast.

Beeld Commissie toetst kantonrechtersformule op eisen huidige tijd

In het najaar legt de commissie haar aanbevelingen voor op de vergadering van de Kring van Kantonrechters. Bekend is dat eventuele veranderingen niet vóór januari 2009 van kracht zullen worden. Het kan natuurlijk ook zijn dat er niet aan de formule wordt gesleuteld. Minister Donner wil het ontslagrecht versoepelen en de ontslagvergoeding beperken tot maximaal een jaarsalaris. De regeringscoalitie kon het niet eens worden over de vereenvoudiging van het ontslagrecht.

 

De kantonrechters hanteren de formule om te bepalen hoe hoog de vergoeding moet zijn die een werknemer na ontslag meekrijgt. Doorgaans komt die neer op een maand salaris per gewerkt jaar. Veertig-plussers krijgen anderhalve maand (voor de gewerke jaren vanaf 40 jaar) en vijftig-plussersers twee maanden (voor de gewerkte jaren vanaf 50 jaar) per jaar.

 

Veel veranderd

Het is niet de eerste keer dat de kantonrechtersformule, die dateert van 1998, wordt geëvalueerd. Ook is de formule al enkele malen aangepast. De commissie kijkt nu of de leeftijdscriteria aanpassing behoeven. De arbeidsmarkt is veranderd, de arbeidsdeelname van ouderen is toegenomen en de samenstelling van de bevolking verandert. In dat licht bekijkt de commissie of de criteria nog passend zijn.

 

Pensioenleeftijd

Ook wordt naar de pensioenleeftijd gekeken. Tot nu toe wordt daarvoor 65 jaar als grens genomen. Een vergoeding kan niet hoger zijn dan het bedrag dat iemand zou hebben verdiend tot aan zijn 65ste. Maar meer mensen werken door en de commissie kijkt of hier aanpassing nodig is.

 

Definitie loon

Verder houdt de commissie het begrip 'loon' in de kantonrechtersformule tegen het licht. Nu tellen bijvoorbeeld bij de vaststelling van een ontslagvergoeding de vaste dertiende maand en ploegentoeslag wel mee en de auto van de zaak niet. Ook bekijkt de commissie wat onder de zogenoemde 'correctiefactor' voor verwijtbaar ontslag valt.

 

Financiële situatie bedrijf

Een ander punt van aandacht is de financiële toestand van het bedrijf dat iemand ontslaat. Vanuit het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf, is kritiek geuit dat de kantonrechter daar te weinig rekening mee houdt. De commissie onderzoekt of scherper omschreven kan worden wat voor materiaal de kantonrechter van het bedrijf wil hebben om daarover een goed oordeel te kunnen vellen.

 

Tip

Ontslag via CWI is veelal voor de werkgever goedkoper dan via de kantonrechtersformule.

 

Zie ook het Handboek Belonen: Ontslaguitkeringen Kantonrechtersformule

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.