Logo
  • Opinie
  • 17 januari 2022

Bagatelzaken - zero tolerance

Daar is er weer een: ontslag op staande voet na een bagateldelict, een relatief kleine overtreding van een werknemer met soms grote gevolgen.

ECLI:NL:RBNHO:2022:111

Ditmaal een supermarktmedewerker die een doos tompouces mee nam zonder hier voor te betalen en zonder toestemming van de supermarkt. Het ontslag op staande voet hield hier geen stand o.m. omdat werkgever het (zero tolerance) beleid, en met name de gevolgen ervan, niet duidelijk genoeg had gecommuniceerd. Gelet op de persoonlijke en financiële gevolgen van het ontslag was een ontslag op staande voet in dit geval niet gerechtvaardigd.

Wél werd de arbeidsovereenkomst ontbonden onder toekenning van de transitievergoeding en nog een billijke vergoeding.

Bagatel-zaak hield wél stand

Hieronder nog eens een lijstje met uitspraken waarin een ontslag op staande voet in een bagatel-zaak wél stand hield.

Wanneer zou een ontslag (op staande voet) in een bagatel-zaak dan stand kunnen houden?

  1. Er moet sprake zijn van een duidelijk beleid en je moet uitleggen waarom het nodig is een zero tolerance beleid te (moeten) voeren.
  2. Dat beleid moet consequent worden toegepast.
  3. Werknemer moet dus weten dat, ook bij het weg- of meenemen van zaken die niet of nauwelijks (economische/financiële) waarde vertegenwoordigen, de werkgever dit kwalificeert als een dringende reden voor ontslag op staande voet. Het moet dus kenbaar zijn dat ook 'een beetje stelen' niet wordt geaccepteerd.

Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan is een ontslag op staande voet vaak een 'no go'.

Maar ook als wél aan die voorwaarden is voldaan kunnen er toch nog steeds bijzondere omstandigheden zijn die maken dat een ontslag op staande voet geen stand houdt. En de persoonlijke omstandigheden worden, mits aangevoerd, ook altijd in de beoordeling betrokken.

Geen wet van Meden en Perzen, maar omdat elke andere grens dan de nullijn arbitrair is, mag een zero tolerance-beleid, mits duidelijk en consequent toegepast, worden gevoerd.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.