Logo
  • Opinie
  • 4 oktober 2021

Alcohol en drugs op de (zoom)werkvloer: enkele uitspraken

Twee weken geleden vernietigde de kantonrechter Apeldoorn een ontslag op staande voet gegeven door een gemeente aan een ambtenaar die tijdens een Zoom-meeting met externe partijen onder invloed van alcohol verkeerde.

ECLI:NL:RBGEL:2021:4850

De rechter overwoog o.a.:

'De medische wetenschap merkt een alcoholverslaving aan als een ziekte. In de vaste rechtspraak van de Hoge Raad wordt dit ook aangenomen.'

Al eerder lieten rechters zich uit over de vraag of alcohol- of drugsverslaving arbeidsrechtelijk een ziekte is en of het grond kan opleveren om het loon stop te zetten of de werknemer (op staande voet) te ontslaan.

Enkele uitspraken op rechtspraak.nl:

ECLI:NL:GHSHE:2006:BC2616: Het gebruik van verdovende middelen levert als zodanig geen arbeidsongeschiktheid op, maar de aanwezigheid van een verslaving wel. Werknemer heeft recht op loon tijdens ziekte bij een klinische opname.

ECLI:NL:RBMNE:2016:5054: Drugsverslaving is een ziekte en daarom mag werknemer niet worden ontslagen vanwege gedrag onder invloed van die ziekte.

ECLI:NL:GHARL:2016:139: Werkgever moet op grond van goed werkgeverschap werknemer met verslaving steun en begeleiding bieden.

ECLI:NL:RBDHA:2016:4655: Alcoholverslaving is volgens vaste rechtspraak een ziekte en daarom volgt afwijzing van het ontbindingsverzoek in verband met het opzegverbod tijdens ziekte.

ECLI:NL:RBMNE:2020:3215: Van een goed werkgever mag worden verwacht dat deze in zeker mate hulp en begeleiding biedt aan een werknemer die kampt met een alcoholverslaving of met een structureel alcoholprobleem.

ECLI:NL:RBROT:2020:7242: Gebruik van alcohol en agressief gedrag door werknemer tijdens werktijd leveren dringende reden op voor ontslag op staande voet. Werknemer ontkent, herhaald, alcoholprobleem. Dit maakt dat mogelijkheden werkgever werknemer te helpen ophouden. Ontslag op staande voet terecht gegeven.

Maar is het ontkennen van een verslaving (arbeidsrechtelijk een ziekte) niet inherent aan die verslaving?

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.