Logo
  • Achtergrond
  • 25 april 2012
  • Redactie HRpraktijk

Stappenplan ontslagprocedure

De ontslagprocedure ex artikel 7:685 BW begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank, sector Kanton. De ontslagprocedure is informeel en verloopt meestal snel. Partijen kunnen hun zaak zelf zonder hulp van een advocaat of andere gemachtigde bepleiten.

Ontslagprocedure stap 1: verzoekschrift

Om een ontslagprocedure in gang te zetten richt de verzoeker zijn schriftelijk verzoek aan de rechtbank, sector kanton:

  • in het rechtsgebied van het bedrijf waarbinnen de arbeid gewoonlijk wordt verricht;
  • in de woon- of verblijfplaats van de werknemer.

Ontslagprocedure stap 2: verweerschrift

De partij tegen wie het verzoekschrift is gericht zal in principe vóór de zitting een verweerschrift indienen als reactie op het verzoekschrift. Ter voorbereiding van de zitting van de ontslagprocedure is het zaak dit verweerschrift goed te bestuderen en alvast aantekeningen te maken voor een reactie ter zitting.

Ontslagprocedure stap 3: zitting

Beide partijen moeten verschijnen op de zitting. Hier vindt een mondelinge behandeling van de ontslagprocedure en verzoek plaats en kunnen getuigen worden gehoord. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de kantonrechter tijdens de ontslagbehandeling aan de partijen vraagt met elkaar te overleggen en te kijken of zij overeenstemming kunnen bereiken over een schikking.

Ontslagprocedure stap 4: beschikking

Als het de partijen niet lukt een schikking te treffen, verzoeken zij de kantonrechter een uitspraak te doen. Deze uitspraak heet, omdat de ontslagprocedure wordt ingeleid met een verzoekschrift, beschikking. Dit in tegenstelling tot een procedure die wordt ingeleid met een dagvaarding. Deze procedure eindigt met een vonnis.

Ontslagprocedure stap 5: in principe geen hoger beroep mogelijk

Hoger beroep en cassatie zijn in principe niet mogelijk. Alleen bij grote uitzondering kan in beroep worden gegaan. In principe is het oordeel van de kantonrechter dus een eindoordeel over de ontslagprocedure. Dit heeft de wetgever bewust gedaan om partijen niet nodeloos geruime tijd in onzekerheid te laten over het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst.

Wilt u aan de slag met een ontslagprocedure?

Speciaal voor u heeft HR Praktijk verschillende rapporten samengesteld waarmee u direct aan de slag kunt met ontslag. In deze rapporten vindt u handige voorbeeld modellen en wet- en regelgeving over ontslagprocedures!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.