Logo
  • Achtergrond
  • 15 juli 2020
  • Bron SD Worx

Bedrijfseconomisch ontslag en NOW: 3 tips

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, zoals nu in coronatijd, brengt de nodige vragen met zich mee. Zeker met de huidige NOW-subsidie en de toetsing vanuit het UWV, kom je als werkgever al gauw in een complexe positie terecht. Drie zaken om rekening mee te houden.
Beeld Bedrijfseconomisch ontslag en NOW: 3 tips

1. Bekijk de interne mogelijkheden

Voordat een ontslagprocedure in gang wordt gezet, is het van belang om eerst naar mogelijkheden binnen het bedrijf te kijken. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet er sprake zijn van het structureel vervallen van arbeidsplaatsen. Verder heeft de werkgever geen mogelijkheden tot herplaatsing in een andere passende functie, ook niet met scholing. Wanneer die mogelijkheid er nog wel is, geeft UWV geen toestemming voor de opzegging.

2. Vraag een adviesgesprek aan met een jurist

Ongeacht op welk moment in het proces je je bevindt, je kunt altijd een adviesgesprek met een arbeidsjurist aanvragen. Tijdens zo’n gesprek kun je vragen stellen aan een expert, die specifiek voor jouw bedrijf en situatie van toepassing zijn. Zo ontvang je een gericht en passend antwoord. Niet alleen neemt dit eventuele onzekerheden weg; het wordt hierdoor ook mogelijk om alle betrokkenen op een heldere wijze mee te nemen in de gehele ontslagprocedure.

3. Let op je NOW-subsidie

Het kan voorkomen dat je een beroep moet doen, of hebt gedaan, op de NOW-subsidie wegens substantieel omzetverlies. Deze tegemoetkoming in de loonkosten maakt het voor werkgevers mogelijk om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij eerder werkten. Moet je toch gaan reorganiseren, omdat de vooruitzichten op de langere termijn slecht blijven, bekijk dan op voorhand de mogelijke gevolgen voor je subsidie. Wanneer je een ontslagaanvraag bij het UWV indient, zal deze uiteindelijk leiden tot een vermindering van de gehele subsidie en mogelijk zelfs een boete.

Voor de NOW 2.0 (over de maanden juni tm. september) gelden andere voorwaarden mbt. bedrijfseconomisch ontslag dan bij de NOW 1 (maart tm. mei). Bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW 2.0, meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid.

Ontbreekt een akkoord of een mediation-verzoek en wordt toch een melding gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag na 29 mei 2020 en vóór 1 oktober 2020 en voor twintig of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd, dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag. Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten van deze werknemers worden teruggevorderd. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. De in de NOW 1 opgenomen extra korting van vijftig procent bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in NOW 2.0.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.