Logo
  • Nieuws
  • 19 november 2013
  • Lianne Bouman

WGA- en ZW-premies 2014 pas medio december bekend

Werkgevers weten pas na 18 december a.s. welk (voorlopige) percentage aan gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) 2014 hen door de Belastingdienst wordt toebedeeld. Op 18 december vangt de fiscus namelijk aan met het verzenden van brieven hieromtrent.

Beeld WGA- en ZW-premies 2014 pas medio december bekend

In voorgaande jaren werden werkgevers al in november op de hoogte gesteld van de premiepercentages voor de gedifferentieerde premie WGA. Deze premie gaat per 1 januari 2014 op in de gedifferentieerde premie WHK en die premies kunnen pas vanaf 18 december worden verstuurd. Volgens de Belastingdienst is dat ruimschoots op tijd om tijdig de eerste aangifte loonheffingen over 2014 te doen.

Door de Modernisering Ziektewet (zie het artikel Overheidsbeleidprikkels Nieuwe Ziektewet: bereid u voor) per 1 januari 2014 verandert de premie WW. Ook verdwijnt de gedifferentieerde premie WGA en komt er een nieuwe gedifferentieerde premie: de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). Werkgevers moeten in 2014 ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie WHK bevat per 1 januari 2014 de huidige WGA-premie en een deel WGA-flex en Ziektewet-flex (zie het artikel Veranderingen premies werknemersverzekeringen in 2014).

Meer tijd nodig

In verband met de hiervoor genoemde veranderingen heeft de Belastingdienst meer tijd nodig, waardoor de beschikkingen later moeten worden verstuurd.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.