Logo
  • Nieuws
  • 3 december 2013
  • Mariel Hovemann

‘Controleer de ‘blauwe envelop’ goed op ZW- en WGA-premies’

Vanaf 18 december valt bij iedere werkgever een blauwe envelop op de deurmat. Dit kan een grote verrassing betekenen, gezien de veranderingen binnen de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa). Deze nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2014. Assurantieadviseur Van Lanschot Chabot adviseert werkgevers de drie premies goed te controleren en bovendien bij onduidelijkheid bezwaar aan te tekenen. Dit moet binnen zes weken na aantekeningsdatum gebeuren.

Beeld ‘Controleer de ‘blauwe envelop’ goed op ZW- en WGA-premies’

De envelop bevat een rekening van de Belastingdienst betreffende drie premies: de WGA-vast, de WGA-flex en de ZW-flex. Met deze laatste twee nieuwe premies zijn werkgevers voortaan – net als voor hun vaste personeel – ook financieel verantwoordelijk voor zieke of arbeidsongeschikte flexwerkers. Zelfs nadat het contract van deze flexwerkers is afgelopen. Bart Brenninkmeijer, directeur Employee Benefits Van Lanschot Chabot: “Het is voor alle werkgevers belangrijk om de premies te controleren. Als er iets niet klopt, is bezwaar maken de logische volgende stap. Werkgevers waarbij de premies mede gebaseerd zijn op de schadelast, adviseren wij om altijd bezwaar te maken. Na het maken van bezwaar krijgen werkgevers van het UWV uitgebreider inzicht in de duur van de ziekte of arbeidsongeschiktheid van (ex)flexwerknemers, waardoor beter is vast te stellen of het klopt en of de premies dan dus ook kloppen. Daarnaast is deze informatie van het UWV voor werkgevers met een loonsom vanaf 1,5 miljoen van groot belang om een juiste keuze te maken tussen het UWV of eigenrisicodragen.”

De noodzaak om de rekening goed te controleren baseert Brenninkmeijer ook op ervaring: “Uit voorgaande jaren blijkt bij het vaststellen van de WGA-vast premie dat dit vaak fout gaat. Het is niet ondenkbaar dat in de nieuwe situatie de kosten van een uitkering ten onrechte worden toegeschreven aan de werkgever, bijvoorbeeld omdat de ex-werknemer daar nooit heeft gewerkt. Het te hoog vaststellen van premies kan de werkgever heel veel geld kosten van enkele tienduizenden tot meer dan honderdduizend euro.”

Risico voorkomen

Brennninkmeijer ziet ook volop mogelijkheden om de risico’s wat betreft te hoge premies in een vroeg stadium te voorkomen. Natuurlijk begint dat bij de werkgever zelf. Hij kan zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden, actief verzuimbeleid en een nauwkeurige administratie. Het is ook mogelijk om tijdelijke werknemers niet zelf een flexibel contract aan te bieden, maar in te huren via een uitzendbureau tot het moment waarop een vast contract gewenst is. In dat geval is het uitzendbureau financieel verantwoordelijk bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Natuurlijk draagt de werkgever dan wel de extra lasten voor wat betreft de kosten van het uitzendbureau. Tot slot kan de werkgever ook overwegen om met ZZP’ers te werken. Deze zelfstandig ondernemers dragen het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid zelf.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.