Logo
  • Nieuws
  • 4 april 2008
  • Corona Smitskam

Subsidie herbeoordeelde arbeidsongeschikte

Het Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden is van kracht geworden. Voor alle personen die worden herbeoordeeld in het kader van de eenmalige herbeoordelingsoperatie, die naar verwachting in 2009 wordt afgerond, is een loonkostensubsidie beschikbaar van 50 procent van het wettelijk minimumloon.

Beeld Subsidie herbeoordeelde arbeidsongeschikte

De regering wil in deze kabinetsperiode 10.000 brugbanen voor herbeoordeelde arbeidsongeschikten mogelijk maken. Werkgevers die een dergelijke werknemer in dienst nemen, komen in aanmerking voor een loonkostensubsidie, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is herbeoordeeld voor de WAO, WAZ of Wajong;
  • de werknemer wordt voor minimaal 1 jaar in dienst genomen met de intentie om hem of haar daarna nog minimaal een half jaar in dienst te houden;
  • de werknemer is langere tijd op zoek naar werk en heeft de afgelopen vijf jaar geen brugbaan of proefplaatsing gehad.

 

Hoogte subsidie

Uitgaande van het wettelijk minimumloon op 1 januari bedraagt de subsidie voor een werknemer die fulltime werkt € 8.010. Bij een parttime baan wordt dit bedrag verrekend. De ene helft van de subsidie wordt aan het begin van het dienstverband uitgekeerd, de andere helft na een jaar. UWV controleert dan of er nog ziektedagen verrekend moeten worden.

Daarnaast heeft het in dienst nemen van een herbeoordeelde werknemer nog andere voordelen. De werknemer valt bij voorbeeld onder de no-risk polis ZW, wat betekent dat hij in geval van ziekte recht heeft op een ZW-uitkering, die u van het loon kunt aftrekken. Ook krijgt u korting op de premie WW en WAO/WIA.

 

Bij UWV kunt u loonkostensubsidie aanvragen als u een herbeoordeelde arbeidsongeschikte in dienst neemt. Download het formulier ‘Aanvraag loonkostensubidie voor brugbanen’ op www.uwv.nl.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.