Logo
  • Nieuws
  • 7 augustus 2008
  • Lianne Bouman

Maatmaninkomen voor arbeidsongeschiktheid nu sv-loon

Sinds 1 juli 2008 worden zowel het maatmaninkomen als de resterende verdiencapaciteit op basis van het sv-loon vastgesteld in plaats van op basis van het brutoloon. Dit blijkt uit het besluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, dat op 4 juli 2008 in werking is getreden en terugwerkt tot en met 1 juli 2008.

Beeld Maatmaninkomen voor arbeidsongeschiktheid nu sv-loon

Het maatmaninkomen is het loon, dat een soortgelijke gezonde persoon met arbeid gewoonlijk verdient. Het UWV stelt de resterende verdiencapaciteit vast aan de hand van drie verschillende functies, waarmee een arbeidsongeschikte nog het meest kan verdienen. Door het maatmaninkomen te vergelijken met de resterende verdiencapaciteit wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld.

 

In het wetvoorstel Wet administratieve lastenverlichting en de vereenvoudiging in Socialezekerheidswetten (Wet Walvis) was al vastgesteld dat het maatmaninkomen en de verdiencapaciteit niet op dezelfde loonelementen worden gebaseerd als het dagloon en premieloon.

 

Polisadministratie

Door het gelijktrekken van de begrippen dagloon en maatmaninkomen wordt in twee stappen een lastenverlichting voor werkgevers bewerkstelligd. Vanaf 2010 kan UWV het maatmaninkomen en het feitelijk verdiende inkomen uit de polisadministratie halen, waardoor deze gegevens niet meer bij werkgevers hoeven te worden uitgevraagd. Dit is eerst een verlichting vanaf 2010 omdat pas vanaf dat moment de polisadministratie de benodigde gegevens bevat van werknemers die een nieuwe uitkering aanvragen. Een beperkte lastenverlichting is per 1 juli 2008 ingetreden doordat de uitvraag van loongegevens vereenvoudigd wordt.

 

Tip

U hoeft nu niet meer twee formulieren in te vullen bij de WIA-aanvraag. Dit betrof een formulier voor de dagloonberekening waarop de uitkering gebaseerd wordt en een formulier voor de berekening van het maatmaninkomen voor de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Sinds 1 juli van dit jaar kan worden volstaan met één formulier (Loongegevens WIA uitkering).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.