Logo
  • Nieuws
  • 4 november 2013
  • Lianne Bouman

Extra premiekorting aanpak jeugdwerkloosheid

In de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014 wordt uitwerking gegeven aan de afspraak uit de Begrotingsafspraken 2014 om de arbeidsmarkt voor jongeren te versterken met een premiekorting, waarvoor 100 miljoen euro in 2014 en 200 miljoen euro  in 2015 is uitgetrokken.

De regeling is van tijdelijke aard (van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016) en gericht op nieuwe jobs voor jongeren van 18 tot 27 jaar die een WW-of bijstandsuitkering ontvangen.

De maatregel uit de Begrotingsafspraken 2014 is een intensivering van de aanpak van de jeugdwerkloosheid, waarvoor het kabinet ook al andere instrumenten heeft ingezet, zoals:
• het aanstellen van een ambassadeur voor de aanpak jeugdwerkloosheid (zie het artikel ‘Heeft u een goed werkgelegenheidsplan? Overheid betaalt de helft);
• de introductie van het School-Ex programma om jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs langer door te laten studeren;
• de middelen voor de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid; en
• de bijzondere aandacht die het onderwerp heeft bij de sectorplannen.

De regeling treedt pas per 1 juli 2014 in werking, omdat het samenhangt met aanpassingen die in de loonaangifte moeten worden doorgevoerd door werkgevers en softwareleveranciers. Het kabinet vindt het van belang dat werkgevers niet wachten met het aannemen van jongeren tot dat moment. Daarom zullen indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 in aanmerking komen voor de premiekorting vanaf 1 juli 2014.

Voorwaarden

De werkgever heeft zolang de betreffende jongere in dienst is recht op twee jaar premiekorting, dus uiterlijk tot en met 31 december 2017. Het moet gaan om banen van ten minste 32 uur per week en er moet ten minste sprake zijn van een halfjaarcontract. De korting bedraagt 3.500 euro per jaar, met dien verstande dat de korting in de periode 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 1.750 euro bedraagt.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.