Logo
  • Nieuws
  • 6 juli 2022
  • Bron: Culture Amp

3 uitdagingen op gebied van werknemersbetrokkenheid en ontwikkeling op langere termijn

Extra druk op HR om de stijgende kosten levensonderhoud het hoofd te bieden. Top 3 redenen om werkgever te verlaten zijn salaris, gebrek aan groeimogelijkheden en bedrijfscultuur. 32% zegt niet het gevoel te hebben dat hun werkgever zich bekommert om mentale gezondheid en welzijn van werknemers. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van employee experience platform Culture Amp onder 1.002 fulltime werknemers in Nederland. Het onderzoek legt de uitdagingen bloot waarmee HR-professionals te maken hebben op het gebied van werknemersbetrokkenheid en ontwikkeling op de langere termijn.

Beeld 3 uitdagingen op gebied van werknemersbetrokkenheid en ontwikkeling op langere termijn

60 % van de Nederlandse werknemers vindt dat hun werkgever zou moeten helpen met de stijgende kosten van levensonderhoud. Uit het onderzoek blijkt ook dat tweederde van de Nederlandse beroepsbevolking zich zorgen maakt over stijgende kosten voor levensonderhoud, zoals woonlasten, energieprijzen en boodschappen. Vrouwen maken zich er meer zorgen over (72%) dan mannen (62%). 

39% van de respondenten (44% vrouwen en 34% mannen) maakt zich daarnaast zorgen over de mogelijke gevolgen van de toestand in de wereld op de vooruitzichten voor hun werk. Helaas heeft 34% van de respondenten het gevoel dat ze zorgen in het algemeen niet openlijk met hun manager of leidinggevende kunnen delen. 

Blijven of vertrekken?

De golf van de zogenaamde 'Great Resignation' rolt over Nederland, de arbeidsmarkt is krapper dan ooit. Volgens het onderzoek staat 48,7% van de Nederlandse respondenten open voor een nieuwe baan en 23% kan eigenlijk niet wachten om hun bedrijf te verlaten.

Om HR-professionals meer inzicht te geven in wat hun organisatie kan doen om talent te behouden, vroegen de onderzoekers aan degenen die openstaan voor een andere baan, naar de reden. Salaris was het belangrijkste antwoord, genoemd door 40%. Dit resultaat sluit aan bij een recente Interpolis-monitor waaruit bleek dat veel MKB-bedrijven zich zorgen maken over mogelijke discussies met het personeel over inflatiecorrecties. Naast salaris, is voor 27% een gebrek aan doorgroeimogelijkheden een belangrijke reden om op zoek te gaan naar een andere baan, gevolgd door de bedrijfscultuur (23%) en een gebrek aan initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (21%).

Focus op mentale gezondheid: ruimte voor verbetering

Verder geeft een op de vijf Nederlandse werknemers een stressvolle werkomgeving op als reden om de organisatie te verlaten. Hoewel dit aantal een stuk lager is vergeleken met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (43% van de Britse werknemers en 39% van de Duitse werknemers zegt dat een stressvolle werkomgeving een belangrijke reden is om de werkgever te verlaten), vinden Nederlandse werknemers de inspanningen die bedrijven doen om de mentale gezondheidsomstandigheden te verbeteren onvoldoende.

Als werkgevers hun personeel willen behouden, is er nog veel ruimte voor verbetering: 32% zegt dat ze niet het gevoel hebben dat hun werkgever zich bekommert om de mentale gezondheid en het welzijn van werknemers. Vooral jongere werknemers (16-35 jaar) zeggen deze ervaring te hebben: 45% van de werknemers van 16-24 jaar en 36% van de werknemers van 25-35 jaar heeft het gevoel dat hun werkgever er niet om geeft.

Op het gebied van mentale gezondheid hebben vooral werknemers tussen 16-44 jaar te maken gehad met post-traumatische werkstress, dat wil zeggen slechte ervaringen in vorige bedrijven die nu van invloed zijn op hun huidige baan (gemiddeld 33% van de respondenten in die leeftijdsgroep).

Wesley Hendriks, Director Customer Success EMEA bij Culture Amp, over de onderzoeksresultaten: "Het niveau van discipline en focus dat met thuiswerken zijn intrede deed, heeft de interactie tussen werknemers en werkgevers in veel situaties veranderd. Veel vroege waarschuwingssignalen van ontevredenheid of stress bij werknemers konden als gevolg van deze situatie onopgemerkt blijven omdat factoren als deze minder zichtbaar waren. Teamleden raakten er daarnaast aan gewend hun ware gevoelens te verbergen, vaak zonder verdere steun te zoeken bij managers of collega's. Uit ons onderzoek blijkt dat er wel degelijk behoefte is aan steun op emotioneel vlak. Werkgevers die inspelen op de zorgen van werknemers en de onderliggende emoties, kunnen een verschil maken."

Gebrek aan begrip voor werknemers en actie op feedback

Het is voor werkgevers echter niet altijd vanzelfsprekend om te weten hoe werknemers zich voelen. Als het niet goed gaat op het werk, zijn vooral vrouwen veel sneller geneigd om de situatie op te kroppen. 37% van de vrouwen zegt dit de afgelopen maand te hebben gedaan, tegenover 20% van de mannen.

Werknemersonderzoek kan werkgevers helpen een beter inzicht te krijgen in het welzijn en de mening van werknemers. Toch zegt 6 op de 10 Nederlandse werknemers dat hun werkgever niet regelmatig een werknemersonderzoek doet en ook denkt 6 op de 10 werknemers niet dat hun bedrijf actie onderneemt naar aanleiding van feedback.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.