Logo
 • Achtergrond
 • 22 juni 2021
 • Salure

Betaal jij te veel loonkosten? Controleer deze 3 dingen in je administratie

Betaal jij onnodig te hoge loonkosten? Werkgevers laten soms duizenden euro’s liggen in de salarisadministratie. In deze blog lees je 3 controles die je kunt (laten) uitvoeren om te zien of jij kosten kunt besparen.
Beeld Betaal jij te veel loonkosten? Controleer deze 3 dingen in je administratie

1. Loonkostenvoordeel

Heb jij medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst? Dan kun je wellicht gebruik maken van loonkostenvoordelen (LKV). Op dit moment zijn er 4 loonkostenvoordelen voor verschillende doelgroepen geldig:

 • Loonkostenvoordeel voor Ouderen;
 • Loonkostenvoordeel voor Arbeidsbeperkten die nieuw in dienst komen;
 • Loonkostenvoordeel voor Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en Scholings belemmerden;
 • Loonkostenvoordeel voor Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden.

Wat houdt het loonkostenvoordeel in?

Per uur dat de werknemer werkt, krijg je een bedrag terug van het UWV. Voor werknemers ouder dan 56 jaar is dit bijvoorbeeld €3,05 per verloond uur. Dit voordeel kan oplopen tot €6.000,- per werknemer per kalenderjaar.

Loonkostenvoordeel aanvragen

Via de loonaangifte dien je het verzoek voor een loonkostenvoordeel in. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij het UWV of bij de gemeente. Vraag je een loonkostenvoordeel aan voor werknemers in 2021? Dan wordt dit voordeel in 2022 uitbetaald.

2: Premie Werkhervattingskas (Whk)

Ben je als werkgever bij het UWV verzekerd en is je totale loonsom hoger dan € 300.000? Laat dan je jaarlijkse Whk-beschikking controleren. De hoogte van de Whk-premie hangt namelijk af van de WGA- en ZW-uitkeringen die het UWV aan je toerekent, en vaak kloppen deze gegevens niet. Dit rekenvoorbeeld maakt duidelijk hoe een organisatie tienduizenden euro’s kan besparen door de Whk-premie te controleren. 

Hoe pak je dit aan?

Controleer eerst of er WGA- en/of ZW-uitkeringen aan je zijn toegerekend. Is dat het geval? Controleer dan de instroomlijsten die beschikbaar zijn bij de Belastingdienst. Hierop staan de BSN-nummers van alle werknemers met een uitkering die aan je organisatie zijn toegerekend. Vervolgens kun je een verzoek tot correctie indienen als je een fout hebt gevonden. Correcties voor de betaalde Whk-premie kun je tot en met 5 jaar terug laten doorvoeren.

3: Subsidie voor stageplekken

Biedt jij stageplekken aan studenten aan? Dan kun je hier wellicht geld voor krijgen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt hier namelijk jaarlijks een subsidie voor beschikbaar, de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze subsidie is bedoeld voor de volgende 3 groepen stagiaires:

 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse Economie;
 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Hoeveel kun je besparen?

In principe kun je maximaal € 2.700 per stageplaats ontvangen. Als je het afgelopen schooljaar (2020-2021) stagiaires hebt begeleid, kun je tot en met 16 september 2021 om 17:00 uur de subsidie aanvragen.
Let hierbij wel op:

 1. De administratie rondom de stage. Je moet bijvoorbeeld beschikken over een geldige praktijkleerovereenkomst, aanwezigheidsadministratie, kopie van het diploma. Ook moet je de voortgang, begeleiding en de manier waarop de leerdoelen zijn behaald kunnen aantonen.
 2. De voorwaarden per onderwijscategorie.
 3. Het bedrag van € 2.700 kan in de praktijk lager uitvallen, omdat de subsidie afhangt van het aantal stageweken en het aantal aanvragen dat binnen komt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Betaal jij te hoge loonkosten?

Laat jij geld liggen in de salarisadministratie? Gespecialiseerde partijen zoals Salure kunnen je helpen bij het controleren van je administratie. Zo ontdek je snel of je te veel betaalt en aanspraak kunt maken op loonkostenvoordelen en subsidieregelingen.

Krijg meer overzicht en werk efficiënter met de diensten van Salure. Salarisadministratie uitbesteden of goed advies nodig? Of wil je meer grip krijgen op je HRM-data? Dan ben je bij Salure aan het juiste adres. Met de software van AFAS ondersteunt Salure organisaties met de salarisadministratie en HR. Daarnaast ontwikkelt Salure ook zelf software: SalureConnect en koppelingen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.