Logo
 • Achtergrond
 • 27 september 2023
 • Redactie HR Praktijk

Datagedreven HR: metrics, insights en analytics - Hoe als HR beslissingen onderbouwen en opbrengst aantonen

De vraag om accountability aan HR-professionals neemt nog steeds toe. Dat wil zeggen dat HR beslissingen moet kunnen onderbouwen en moet kunnen aantonen wat de opbrengst is in harde cijfers. Dat is misschien lastig, maar het heeft ook voordelen. Je ziet bijvoorbeeld of een HR-instrument effect heeft. Ook kan het makkelijker zijn om budget te krijgen voor grote investeringen. Maar wat zijn precies metrics, insights en analytics? Hoe verkrijg je data? Welke software is geschikt voor het maken van dashboards en het uitvoeren van analyses? En welke analyses kunnen zinvol zijn? 

Beeld Datagedreven HR: metrics, insights en analytics - Hoe als HR beslissingen onderbouwen en opbrengst aantonen

HR is van oudsher mensgericht en handelt vaak vraaggestuurd. In een datagedreven cultuur kan HR de omslag maken van reactief naar proactief handelen en in eerder stadium invloed hebben op besluiten van het management die ook HR en de inzet van medewerkers raken. 

Door de data die in de organisatie beschikbaar zijn te gebruiken, kun je niet alleen je beslissingen beter onderbouwen, maar ook (beter) bijdragen aan de organisatiedoelen en de medewerkers beter ondersteunen en adviseren.

Datagedreven werken en dus data gebruiken, vraagt wel om andere competenties van de HR-professional. Die moet niet alleen goed grafieken en tabellen kunnen lezen, maar ook naar het grotere geheel leren kijken met een andere blik: bijvoorbeeld welke data zijn er in de organisatie beschikbaar en wat kan ik daarmee doen?

Het voordeel van datagebruik

Met datagedreven HR, de naam zegt het al, kun je beslissingen nemen op basis van data. Waarom is dat nu zo belangrijk? Door data te gebruiken voorkom je dat je beslissingen neemt op basis van zogenaamd anekdotisch bewijs: je ziet iets een paar keer op dezelfde plek of in korte tijd gebeuren en trekt daar een algemene conclusie uit.
Als bijvoorbeeld in één maand drie medewerkers op een afdeling vertrekken, betekent dat nog niet dat het verloop in de hele organisatie hoog is en dat er maatregelen moeten worden genomen. Toch komt het in de praktijk voor dat zo’n conclusie wel wordt getrokken. Door ook naar de cijfers te kijken kun je beter beoordelen of er een serieus probleem is.

De rol van vooroordelen beperken

Het gebruik van data zorgt er daarnaast voor dat je je bij een beslissing niet laat leiden door vooroordelen. Die spelen onbewust een rol bij de besluiten die je neemt. Een sollicitant met een gat in zijn cv kan een prima medewerker zijn voor jouw organisatie, maar toch nestelt zich een negatief beeld in je hoofd. Dat kan ervoor zorgen dat je andere positieve kenmerken niet opmerkt en de verkeerde beslissing neemt.
Dat betekent niet dat je je onderbuikgevoel helemaal moet negeren, maar je kan er niet 100% op vertrouwen als voorspeller van resultaat, succes en opbrengsten. Ten slotte wordt je serieuzer genomen als je je keuzes kunt verantwoorden met harde cijfers. Niet iedereen is bereid om op jouw gevoel te vertrouwen.

Datagedreven HR: metrics, insights en analytics

Datagedreven HR bestaat uit drie onderdelen: HR-metrics (= ken en stuurgetallen, de laagste vorm van analyse/statistiek, de beschrijvende statistiek), HR-insights en HR-analytics (voor beide geldt het gebruik van verklarende, voorspellende en voorschrijvende/prescriptive statistiek).

 1. Metrics - Heb je het over datagedreven werken, dan begint dat in meeste gevallen met metrics. Metrics slaat op het verzamelen van ken- en stuurgetallen. Het betreft bijvoorbeeld gemiddelden, totalen of percentages die iets zeggen over een bestaande situatie. Je telt bijvoorbeeld hoeveel ziekmeldingen er in een jaar zijn of hoeveel dagen zieke werknemers verzuimen. Als je deze cijfers vergelijkt met het jaar ervoor of met de branchegemiddelden of met je organisatiedoelstelling, kun je zien of je een probleem hebt.
 2. Insights - Daarnaast wordt ook gesproken over insights. Dat is het inzetten van analyses om vragen te beantwoorden, zoals ‘wat zijn de oorzaken van het gevonden probleem?’ of ‘welke oplossing werkt het beste om het gevonden probleem op te lossen?’ Met de resultaten van deze analyses kun je dan beleid vormgeven of programma’s of projecten opzetten voor een groep medewerkers, bijvoorbeeld de hele organisatie of een bepaalde vestiging.  Als het ziekteverzuim is gestegen van 4% naar 7% en het blijkt dat mensen eerder ziek worden als ze minder bewegen, kun je besluiten een vitaliteitsprogramma op te zetten of korting te geven op een sportabonnement.
 3. Analytics - Bij HR-analytics (ook wel people analytics genoemd), pas je de resultaten van analyses, de zogenaamde algoritmes, toe op individuele medewerkers. Als uit analyses blijkt dat personen met bepaalde kenmerken meer risico lopen om te verzuimen, bijvoorbeeld medewerkers van vijftig-plus die in ploegendienst werken, kun je bepalen dat zo iemand al bij de eerste ziekmelding een uitnodiging van de bedrijfsarts ontvangt. 

Kort gezegd: HR-metrics gebruik je om een antwoord te krijgen op de vraag: Heb ik een probleem? En HR-analytics en HR-insights om antwoord te krijgen op de vraag: Hoe kom ik er vanaf? 

Er zijn diverse vraagstukken op HR-gebied waarvoor je metrics, analytics en insights kan inzetten:

 • aantrekken van de juiste medewerkers;
 • behouden van medewerkers;
 • bereiken van gelijke beloning;
 • verbeteren van de employee experience;
 • verbeteren van duurzame inzetbaarheid;
 • vergroten van diversiteit en inclusie;
 • verlagen van verzuim.

Hoe kom je aan data?

Zodra een proces in je organisatie wordt ondersteund door een IT-systeem, levert dat data op. Die kun je dus vinden in verschillende interne systemen. Dat zijn bijvoorbeeld de gebruikelijke HR-systemen zoals het personeelssysteem, recruitmentsysteem, salarisadministratiesysteem, talentmanagementsysteem, enzovoort. Deze systemen bevatten gegevens over geslacht, leeftijd, in- en uitstroom, salaris, opleiding, productiviteit, verzuim, en dergelijke.

Maar ook uit andere systemen kun je bruikbare informatie halen. Denk aan Excelbestanden, Outlook (dat de e-mails van medewerkers bevat), het wifi-netwerk en de loginsystemen. Vraag je dus voor alle (digitale) processen in je organisatie af of die misschien bruikbare data kunnen opleveren. Soms is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat het bewaren of gebruiken ervan wettelijk niet is toegestaan of omdat de kwaliteit ervan niet goed genoeg is. Bij gebrek aan data kun je altijd nog zelf onderzoek doen c.q. data verzamelen.

Voorbeeld van brongebruik

Toen het Nieuwe Werken opkwam wilde Vodafone in kaart brengen hoe vaak medewerkers thuiswerkten en wanneer ze op kantoor aanwezig waren. Dat achterhaalde het telecombedrijf met behulp van de beschikbare wifi-gegevens. Die lieten (geanonimiseerd) zien hoe vaak en wanneer medewerkers op bepaalde plekken op kantoor waren (op basis van de wifi dus). Daaruit was te achterhalen welke specifieke ruimtes medewerkers gebruikten als ze op locatie aan het werk waren; zaten ze vooral in de vergaderruimtes of werden de individuele werkplekken ook gebruikt? 


Welke ken- en stuurgetallen zijn er?

De soorten gegevens die je kunt verzamelen zijn haast oneindig. Maar niet alle informatie is even belangrijk en dus nuttig. Het hangt in principe altijd af van de vraagstukken waar je organisatie mee te maken heeft, of bepaalde gegevens waardevol zijn. Op internet circuleren verschillende lijstjes met ken- en stuurgetallen die voor HR belangrijk kunnen zijn. Een greep hieruit:

 • aantal vaste en tijdelijke contracten;
 • personeelskosten per fte;
 • gemiddelde leeftijd personeel;
 • percentage instromers;
 • gemiddelde duur dienstverband;
 • aantal openstaande vacatures;
 • gemiddelde duur invulling vacature;
 • aantal functioneringsgesprekken;
 • aantal beoordelingsgesprekken;
 • aantal opleidingsdagen per medewerker;
 • gemiddelde verzuimduur;
 • gemiddelde verzuimfrequentie;
 • gemiddeld verzuimpercentage;
 • aantal arbeidsongevallen;
 • aantal meldingen van ongewenst gedrag.

Integrale aanpak werkt het beste

Om datagedreven te gaan werken, zult je op meerdere vlakken tegelijk moeten aan de slag moeten. Dat vraagt ook om bewustwording bij alle betrokken medewerkers door de hele organisatie heen. Het beste is om de volgende acties tegelijkertijd in te zetten:

 • Verbeteren van de kwaliteit van de data en de beschikbaarheid ervan.
 • Verbeteren van rapportages: hoe zorg je dat ze handig en bruikbaar zijn?
 • Investeren in de cultuur van de organisatie: is er bereidheid om datagedreven te gaan werken en zijn de competenties hiervoor aanwezig? Zo niet, dan kun je hiervoor trainingen en workshops organiseren.
 • Beginnen met het maken van analyses en het generen van inzichten. Je hoeft niet te wachten tot je alle data op orde hebt of tot je nieuwe systemen hebt aangeschaft.

 

Software voor het maken van dashboards en het uitvoeren van analyses

Voor het maken van dashboards en het uitvoeren van analyses is software nodig. Operationele systemen, zoals het HR-systeem zelf of een payroll- of recruitmentsysteem bevatten vaak rapportage opties. Maar deze zijn meestal niet geschikt voor de geïntegreerde dashboards en de geavanceerdere analyses die je nodig hebt om echt datagedreven te kunnen werken.

Je kan hiervoor HR-rapportagesoftwarepakketten aanschaffen, zoals Crunchr en Visier, waarbij je je data uit de verschillende operationele systemen haalt en deze samenvoegt in een dergelijk HR-rapportagesysteem. Je kan er echter ook voor kiezen om je HR-data toe te voegen aan een algemeen dataplatform. In een dergelijk platform kun je niet alleen je HR-data visualiseren (bijvoorbeeld met Power BI of Tableau), maar ook geavanceerde analyses uitvoeren met tools zoals R en Python. Ook kun je makkelijker je HR-data combineren met andere gegevens in je organisatie zoals klantgegevens of financiële gegevens (als je die in hetzelfde platform verwerkt).  

Voorbeeld: de employee experience verbeteren met data

Een belangrijke ontwikkeling binnen datagedreven HR is continuous listening. Dit gaat over het analyseren van menselijk gedrag en medewerkersbeleving. Uiteraard kun je hiervoor onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) inzetten, maar er zijn ook andere manieren om te luisteren naar de stem van je werknemers.

In de werkomgeving kun je bijvoorbeeld aan e-mailstromen zien of medewerkers veel contacten hebben binnen of buiten het eigen team. Intensieve communicatie kan erop duiden dat bepaalde medewerkers een verbindende rol hebben. Nemen de mailactiviteiten toe of af en welke inzichten kun je hieruit halen? Uit de - geanonimiseerde - inhoud van e-mails kun je ook een positieve of negatieve stemming afleiden. Dat kan iets zeggen over de medewerkerstevredenheid.

De HR-afdeling kan deze data gebruiken om processen in de organisatie te optimaliseren, en zo bij te dragen aan de oplossing van organisatievraagstukken. Bijvoorbeeld aan het bereiken en behouden van een gezonde balans tussen werkdruk en belastbaarheid van medewerkers. Of aan het opbouwen van een personeelsbestand met meer duurzaam inzetbare medewerkers.

Actief volgen en meten hoe medewerkers het werk beleven

Om een beeld te krijgen van hoe het met de werknemers gaat, is een jaarlijks onderzoek tegenwoordig niet meer voldoende. Zelfs met een pulse-meting per kwartaal red je het niet altijd. Veel belangrijker is het om actief naar werknemers te luisteren, liefst wekelijks of zelfs dagelijks. Actief luisteren dus. Maar hoe doe je dat? En wat doe je met de feedback? Enkele voorbeelden.

 

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Irma Doze, eigenaar van AnalitiQs en coauteur van het boek ‘HR-analytics, Waarde creëren met datagedreven HR-beleid’ en Dirk Jonker, oprichter en CEO van Crunchr.

LEES OOK:

Volgende stap in datagedreven werken: inzet van AI

HR-metrics is het verzamelen van ken- en stuurgetallen om een huidige situatie te beschrijven. Je kunt ermee vaststellen of je een probleem (of een kans) hebt, maar het zegt nog niets over de oplossing. Wel kun je er diagnoses mee stellen en gegevens mee monitoren. HR-analytics en insights gaan over het onderzoeken van verbanden binnen data. Hiermee kun je de oorzaken van problemen achterhalen en voorspellingen doen en zo antwoord krijgen op de vraag: hoe kom ik van het probleem af of hoe kan ik een kans benutten? Tegenwoordig wordt vaker gesproken over HR-insights of people analytics in plaats van alleen HR-analytics. Het inzetten van AI (kunstmatige intelligentie) zoals chatbots en ChatGTP om de employee experience te verbeteren, is de volgende stap in datagedreven werken.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.