Logo
  • Blog
  • 24 februari 2022

Werkgeluk: een voorwaarde of gevolg van productiviteit?

Ruim een derde van de Nederlandse werknemers realiseert zich dat ze in hun werk veel productiever kunnen zijn dan nu het geval is, blijkt uit onderzoek van Ictivity. Productiviteit, ofwel de hoeveelheid tijd die je zonder afleiding kunt besteden aan primaire werkzaamheden, wordt beïnvloed door vele factoren. Denk aan de inrichting van de werkplek, kennis van zaken en de bereikbaarheid van collega’s. Maar belangrijker is misschien nog wel iemands werkgeluk. Met hoeveel plezier je aan het werk bent, bepaalt in grote mate hoe hard je werkt. Toch? Of is het eerder andersom: resulteert productief zijn in werkgeluk?

Dat je juist energie krijgt van het gevoel met jouw werkzaamheden bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie, jezelf te ontwikkelen of zonder belemmeringen samen te werken. Met andere woorden, is werkgeluk een voorwaarde of gevolg van productiviteit?

Werkgeluk als voorwaarde…

Ruim driekwart (78%) van de werkenden is van mening dat investeren in werkplezier cruciaal is om de productiviteit van medewerkers te verhogen. Bijna de helft (49%) ziet het zelfs als vereiste om productief te zijn. Daar valt wat voor te zeggen. Als je het niet naar je zin hebt op het werk, ben je waarschijnlijk ook minder gemotiveerd om het onderste uit de kan te halen in termen van productief werken. Vanuit dit perspectief vormt werkgeluk dus een belangrijke voorwaarde om productiviteit in jouw organisatie te verhogen.

… Of toch als gevolg?

Toch staat goed werkende IT (54%) voor de meeste werkenden op de eerste plek wanneer het gaat om de vereisten voor productiviteit in de organisatie. Niet gek, tegenwoordig is goed werkende IT in veel gevallen een randvoorwaarde om werkzaamheden überhaupt uit te voeren. Kun je bijvoorbeeld niet bij gegevens van andere afdelingen, dan kost het veel tijd en moeite om rapportages te maken. Als werknemer wil je zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het oplossen van problemen rondom de (digitale) werkplek. Wanneer alles naar behoren werkt, neemt dit frustraties weg en bevordert dit het werkgeluk. Vanuit dit oogpunt kan werkgeluk als gevolg van productiviteit gezien worden.

De match vinden tussen doelstellingen

Of je werkgeluk nu als voorwaarde of als gevolg van productiviteit ziet, het kan geen kwaad om hier als organisatie op in te zetten. Ruim twee derde (68%) van de medewerkers legt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van werkgeluk namelijk niet bij zichzelf. Werkgeluk gaat niet alleen over de werkzaamheden of functie, maar ook over dingen als de sfeer op kantoor of de werk-privébalans van medewerkers. Dit verschilt per medewerker. Een jonge medewerker aan de start van zijn carrière die het liefst alles aanpakt, ervaart werkgeluk door continu uitgedaagd te worden in zijn baan. Ontbreekt dit, dan wordt hij geremd in zijn werkgeluk en daardoor ook in zijn productiviteit. Andersom zal iemand die zich juist meer wil richten op zijn gezin, minder werkgeluk ervaren als de werkdruk continu hoog is.
Werkgeluk haakt in op iemands levensfase en op wat iemand belangrijk vindt in zijn werk. En precies dat maakt het lastig voor organisaties om in te zetten op meer werkgeluk van medewerkers. Het is immers erg persoonlijk. Dus waar begin je? Goede gespreksvoering is hierin de juiste eerste stap. Ga bijvoorbeeld op zoek naar raakvlakken tussen de organisatiedoelstellingen en de persoonlijke doelstellingen van een medewerker. Waar kun je samen in optrekken of elkaar verbeteren? Met het continu voeren van een open dialoog kom je een heel eind om de match hiertussen te vinden. Vervolgens is het zaak om de werksituatie hier op aan te passen.

Het is als de kip of het ei

Antwoord geven op de vraag of werkgeluk een voorwaarde of gevolg is van productiviteit, is als bepalen of het kip of het ei er eerst was. Het is met elkaar verweven en moeilijk te ontrafelen. Wat echter buiten kijf staat, is dat het werkgeluk van medewerkers gerelateerd is aan hun productiviteit. Ga daarom op onderzoek uit naar wat werkgeluk voor jouw medewerkers inhoudt en in hoeverre er een match is met de werksituatie op dit moment. Want gelukkige mensen zijn het meest productief. Of productieve mensen zijn het meest gelukkig. De keuze is aan jou.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.