Logo
 • Nieuws
 • 2 april 2019
 • Bron: Robidus

Vraag nu ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2019 aan

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen subsidie aanvragen voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor projecten die als doel hebben de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Een aanvrager krijgt de helft van de projectkosten gesubsidieerd, tot maximaal € 12.500,- . De aanvraag moet worden ingediend tussen 8 en 12 april 2019.

Beeld Vraag nu ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2019 aan

Het proces bestaat uit meerdere tijdsgebonden stappen:

 • De aanvraag moet worden ingediend binnen het genoemde tijdvak
 • De aanvragen worden uiterlijk binnen achttien weken na sluiting van het tijdvak beoordeeld
 • De projectperiode duurt maximaal 12 maanden
 • De einddeclaratie dient uiterlijk zes weken na het aflopen van de projectperiode te zijn ingediend

Het beoordelen van de einddeclaratie: betaling binnen 90 dagen nadat het verzoek tot vaststelling van de subsidie is ontvangen

Aanvraagcriteria

De subsidie wordt verleend als het project gericht is op een of meerdere van onderstaande thema’s:

 • Bevorderen van gezond en veilig werken
 • Bevorderen van een leercultuur voor werkenden
 • Stimuleren van interne mobiliteit van werkenden
 • Bevorderen van een flexibele werkcultuur

Het doel van het project moet zijn de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

Verkrijgen van advies met een implementatieplan

Het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies , waaronder het in dialoog met de werknemers aanpassen van de organisatie van het werk.
De aanvraag kan worden ingediend bij Uitvoering van Beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie vindt u hier.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.