Logo
  • Nieuws
  • 16 augustus 2013
  • Mariel Hovemann
  • Bron: UWV

Steeds meer werkende 55-plussers

De arbeidsparticipatie van 55-plussers neemt sterk toe en blijft in de komende jaren doorstijgen. Financiële prikkels en het hogere opleidingsniveau van deze groep werknemers zijn de belangrijkste factoren achter deze ontwikkeling zo staat te lezen in UWV Kennisverslag 2013-2.

Beeld Steeds meer werkende 55-plussers

Vanaf de jaren 70 moesten VUT- en prepensioenregelingen ouderen ontzien en stimuleren om ‘plaats te maken voor jongeren’. Er dreigde in die jaren namelijk jeugdwerkloosheid te ontstaan. De arbeidsparticipatie van ouderen neemt vanaf 1994 echter weer vrijwel onafgebroken toe. In 2013 is de participatie van 55-plussers opgelopen tot ruim 53 procent. Bijna op het niveau van eind jaren 60. De arbeidsparticipatie van mannen is echter nog lang niet op het oude niveau. Eind jaren 60 was deze 79 procent en is in 2013 65 procent. Daarentegen is de participatie van vrouwen het niveau van eind jaren 60 ruimschoots gepasseerd: van 30 procent naar 42 procent.

Prognose

Verwacht wordt dat arbeidsparticipatie van ouderen nog sterk toeneemt. In 2009 was de prognose dat in 2020 60 procent van de 55-plussers participeert. Maar gezien de recente snelle groei (circa 2 procent per jaar) wordt dat percentage wellicht al een paar jaar eerder bereikt aldus UWV.

Een verklaring voor de toegenomen arbeidsparticipatie ziet UWV in de diverse hervormingen rond VUT en prepensioen. Daarnaast is het gestegen opleidingsniveau de belangrijkste verklaring. Naarmate de opleiding hoger is, werken mensen gemiddeld langer door. Hun hogere opleidingsniveau maakt voor vrouwen betaald werk aantrekkelijker. De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen heeft volgens de onderzoekers ook een ander effect: zij stimuleert het langer doorwerken van mannen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.