Logo
  • Nieuws
  • 19 augustus 2013
  • Lianne Bouman

Ruim half miljard voor cofinanciering sectorplannen

De subsidieregeling voor de cofinanciering van sectorplannen om werkloosheid te bestrijden, wordt op 1 oktober a.s. opengesteld. Dat blijkt uit de regeling, die in de Staatscourant is gepubliceerd.

Beeld Ruim half miljard voor cofinanciering sectorplannen

Voor de cofinanciering van sectorplannen ligt voor de periode 2014-2015 600 miljoen euro klaar. Vanaf 1 oktober a.s. kunnen de sociale partners hun sectorplannen indienen. De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal twee jaar. Plannen kunnen vooraf worden afgestemd met het ministerie van SZW.

Sociaal akkoord

In het sociaal akkoord is afgesproken dat sociale partners per regio, branche of sectorplannen zullen uitwerken om de nog altijd stijgende werkloosheid te lijf te gaan en de gevolgen van de crisis te bestrijden. De helft van de kosten van die plannen worden op basis van de nu gepubliceerde subsidieregeling gefinancierd door het Rijk. Sociale partners betalen de andere 50 procent.

Werkgevers en werknemers kunnen maatwerk bieden in de sectoren om mensen gericht aan de slag te helpen of te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat kan onder meer door scholing, stages of leerwerkplekken. Oudere vakkrachten kunnen een deel van hun werktijd besteden aan het begeleiden van jongeren.

Zeven thema’s

De in de Staatscourant gepubliceerde Regeling cofinanciering sectorplannen (pdf) beschrijft onder meer de voorwaarden waarop de sectorplannen betrekking moeten hebben. De sectorplannen moeten op ten minste twee van de volgende zeven thema’s gericht zijn:
• Aan het werk helpen en de begeleiding van jongeren.
• Het behoud van oudere vakkrachten.
• Het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
• Scholing;
• Van-werk-naar-werk begeleiding van werknemers binnen en buiten de eigen sector.
• Goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

AgentschapNL

Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen een aanvraag indienen bij AgentschapNL. Het aangevraagde subsidiebedrag moet ten minste 250.000 euro bedragen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.