Logo
  • Nieuws
  • 13 mei 2022

Posters verkrijgbaar om het gesprek aan te gaan over o.m. seksuele oriëntatie, burn-out, overgang

LHBTI-werknemers lopen tegen extra uitdagingen aan op de werkvloer, mede doordat zij vaker niet worden gehoord of worden gezien door werkgevers. Organisaties slagen er onvoldoende in om de problemen van deze en andere ongeziene en ongehoorde groepen boven tafel te krijgen en aan te pakken. Om werkgevers te helpen op een goede manier het gesprek aan te gaan met LHBTIQ+-werknemers en andere groepen die op de werkvloer met extra uitdagingen te maken krijgen, heeft een groep Nederlandse wetenschappers de P.INC Postercampagne ontwikkeld. De posters haken in op de behoefte van werkgevers om gevoelige onderwerpen als seksuele oriëntatie, burn-out en overgangsklachten bespreekbaar te maken op de werkvloer.

Beeld Posters verkrijgbaar om het gesprek aan te gaan over o.m. seksuele oriëntatie, burn-out, overgang

Op dinsdag 17 mei a.s. is het de Internationale Dag tegen LHBTIQ+-discriminatie, beter bekend als IDAHOBIT. Deze dag is hard nodig, zo blijkt onder meer uit recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau over LHBTIQ+-werknemers op de werkvloer. Maar liefst 36 procent van deze groep ervaart discriminatie op het werk. De gevolgen zijn groot: van de LHBTIQ+-werknemers die discriminatie ervaren, zoekt 7% een andere baan of stopt helemaal met werken. In Nederland ziet 26 procent van de LHBTI’ers een coming-out op het werk als een nadeel, o.a. voor de carrièrekansen.

'Meer dan driekwart van de werknemers met overgangsklachten ervaart problemen in de uitvoering van hun werk waardoor zij het risico lopen langdurig uit te vallen'

Om werkgevers te helpen op een goede manier het gesprek aan te gaan met LHBTIQ+-werknemers en andere groepen die op de werkvloer met extra uitdagingen te maken krijgen, heeft een groep Nederlandse wetenschappers de P.INC Postercampagne ontwikkeld. De campagne is onderdeel van het bredere Project P.INC, een samenwerking tussen wetenschappers van de Universiteit Utrecht en TU/Eindhoven die zich richt op de mogelijke spanning tussen privacy en inclusie op de werkvloer.

'24% van de LHBTI+ werknemers in Nederland vertelt op hun werkplek niet met wie ze op vakantie zijn geweest'

De posters hzijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels en haken in op de behoefte van werkgevers om gevoelige onderwerpen als seksuele oriëntatie, burn-out en overgangsklachten bespreekbaar te maken op de werkvloer. Werkgevers willen graag de behoeften en ervaringen van verschillende groepen medewerkers in kaart brengen, maar weten niet goed hoe ze dit effectief moeten aanpakken zonder daarbij de privacy van werknemers te schenden. Om die reden wordt bijvoorbeeld al snel van bovenaf besloten bepaalde persoonlijke informatie niet uit te vragen in het periodieke medewerkers onderzoek. Medewerkers zelf wordt zelden gevraagd hoe zij tegenover een dergelijk initiatief zouden staan of om anderszins mee te denken. Een gemiste kans, volgens de wetenschappers, omdat organisaties pas inclusiever kunnen worden als rekening gehouden wordt met de behoeften van alle medewerkers.

'35 dagen in een jaar blijft 1 op de 6 werknemers thuis door tekenen van een burn-out'

'Huh'- moment

De campagne bestaat enerzijds uit posters die worden opgehangen in de kantoren, wc’s en hallen van organisaties en anderzijds uit een e-mail die naar werknemers gestuurd wordt. De posters zijn zo ontworpen dat ze voor een ‘huh?’-moment zorgen. De afbeeldingen en teksten zijn bijvoorbeeld bewust dubbelzinnig en niet altijd passend in de werkcontext. De uitleg van de posters, het ‘ohh!’-moment, wordt gefaciliteerd door een mail die het doel van de campagne inhoudt, samen met een uitnodiging om in gesprek te gaan.

  • Project handleiding: Nederlands en Engels
  • Seksuele oriëntatie: Nederlands (poster, e-mail) en Engels (poster, e-mail)
  • Menopauze: Nederlands (poster, e-mail) en Engels (poster, e-mail)
  • Burn-out: Nederlands (poster, e-mail) en Engels (poster, e-mail)

De materialen zijn hier te downloaden

Maatwerk

Mocht u een ander thema bespreekbaar willen maken op het werk en materiaal op maat wensen, neem dan contact op met Studio SociaalCentraal.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.