Logo
  • Blog
  • 16 maart 2015

Maak uw organisatie wendbaar met Learning Agility

Business Agility staat volop in de belangstelling. Binnen menig MT zullen de woorden "We moeten meer Agile worden" dan ook regelmatig vallen. In dat kader krijgt een cruciaal aspect vaak nog te weinig aandacht: de menselijke factor. Kunnen de medewerkers zich niet gemakkelijk aanpassen of snel leren van de veranderende omstandigheden, dan werkt het 'Agile maken' van de organisatiestructuur ook niet. De vraag zou dus vooral moeten zijn: "Hoe Learning Agile en wendbaar zijn de medewerkers in onze organisatie?”

Uw mensen maken de organisatie wendbaar

De ontwikkelingen in de markt gaan steeds sneller. Bedrijven die daar geen rekening mee houden, blijven achter. Dus de woorden "We moeten meer Agile worden" zullen binnen menig MT regelmatig vallen. De organisatie van het bedrijf moet anders, flexibeler. 'Agile worden' wordt dan vooral uitgelegd als een andere organisatiehark met een minder strakke en hiërarchische inrichting en structuur. Dit zijn uiteraard goede ontwikkelingen, maar het is niet het hele verhaal. Want bij het Agile maken van een organisatie wordt nogal eens een cruciaal aspect vergeten. En dat is de menselijke factor. De vraag moet niet zijn: "Hoe Agile c.q. lenig of wendbaar is uw organisatie?" Maar: "Hoe Learning Agile en wendbaar zijn de medewerkers in uw organisatie?”

Het nut van Learning Agility

Een verandering van structuur en werkwijze slaagt pas als de medewerkers deze in de praktijk brengen. Dat lukt niet zomaar. Met het oog hierop is het verstandig om de Learning Agility van de medewerkers te meten en in kaart te brengen: hun vermogen om in nieuwe omstandigheden snel effectief gedrag te ontwikkelen. Zo is uw organisatie beter in staat in te spelen op wat de medewerkers aankunnen. U kunt dan beter voorspellen of een Agile organisatie haalbaar is en hoe die gerealiseerd kan worden. Het continu aanpassen aan marktomstandigheden en het snel kunnen bijstellen van plannen is niet iedereen gegeven. En een Agile organisatie doet nu eenmaal een heel ander beroep op medewerkers dan een traditioneel werkende of ingerichte organisatie.

Vorm geven aan veranderingen met Learning Agility

Is de Learning Agility van medewerkers eenmaal bekend, dan maakt het voor een organisatie niet uit of en wanneer er op veranderingen moet worden ingespeeld. De medewerkers met een hoge Learning Agility kunnen hier goed mee omgaan en er als voortrekkers snel vorm aan geven. Maar belangrijk is dan wel, dat iedereen de minimale Learning Agility in huis heeft om met veranderingen om te kunnen gaan en zich aan te passen. Alleen zo kan een organisatie echt Agile worden.

Wie wil leren, wil veranderen

Door het meten van de Learning Agility kan een organisatie ook bepalen hoe de medewerkers het meest effectief door veranderingen geloodst kunnen worden. Leren zij in nieuwe situaties door te experimenteren en nieuwe taken uit te proberen? Diepen zij zaken liever zelf inhoudelijk uit om zo tot nieuwe inzichten en ideeën te komen? Vinden ze het wellicht prettig om ideeën bij elkaar op te doen? Of houden ze continu hun prestaties in de gaten, waardoor ze in nieuwe omstandigheden focus houden en de veranderingen voor zijn? Tot slot is het belangrijk om te weten of de medewerkers überhaupt bereid zijn om te leren van hun ervaringen en of ze voldoende kritisch naar zichzelf en hun prestaties willen kijken. Wie wil leren, wil veranderen! Naar ons idee kan een Agile organisatie alleen voortkomen uit Learning Agile medewerkers. Immers, de mensen maken de organisatie en niet andersom.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.