Logo
  • Opinie
  • 24 oktober 2013

Kunt u gebruik maken van het € 600 miljoen banenplan?

Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken heeft voor 2014 en 2015 € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van sectorplannen waarmee de werkloosheid bestreden moet gaan worden. Doel van de regeling is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door sectoraal maatwerk. Kan een individuele werkgever een beroep doen op deze gelden?

Ieder sectorplan moet aansluiten op ten minste twee van de volgende thema’s:

  • arbeidsinstroom en begeleiding jongeren;
  • behoud oudere vakkrachten;
  • arbeidsinstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • mobiliteit en duurzame inzetbaarheid;
  • scholing;
  • van werk naar werk van met ontslag bedreigden (sectoraal en intersectoraal);
  • goed werkgeverschap en goed werknemersschap.

Ik durf de stelling aan dat bedrijven op meer dan twee thema’s willen inzetten in hun personeelsbeleid om werkgelegenheid te behouden. Waar kunnen zij aanvragen?

Helaas, op dit moment nog nergens. Hoe komt dat?

Opleiding&Arbeidsmarkt-fonds

De sociale partners moeten het initiatief nemen bij het opstellen en indienen voor sectorplannen. De werknemers- en werkgeversorganisaties hebben in het kader van een cao een Opleiding&Arbeidsmarkt-fonds voor de sector in het leven geroepen. De bedrijven in de sector dragen jaarlijks een percentage van de loonsom af voor scholing. In de O&A-fondsen zitten honderden miljoenen euro’s aan vermogen. Op zich dus een slimme zet van minister Asscher om deze gelden operationeel te maken in de crisisbestrijding.

Eerste sectorfonds goedgekeurd

De O&A-fondsen krijgen dus een belangrijke rol (die ze wellicht delegeren aan een uitvoeringsorganisatie) in de communicatie naar de bedrijven in de sectoren toe.

Per 1 oktober ging de regeling open. Het eerste sectorplan voor de sector Bouw & Infra is goedgekeurd. Zowel het ministerie als de sociale partners dragen € 60 miljoen bij zodat er voor de jaren 2014 en 2015 een totaal budget beschikbaar is van € 120 miljoen.

Ik informeer u de komende periode over de sectorplannen en de loketten waar u subsidie kunt aanvragen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.