Logo
  • Opinie
  • 12 maart 2015

Behoefte aan verandering in de organisatie

Organisaties zijn steeds vaker onderhevig aan veranderingen. Of deze nu zijn ingegeven door de conjunctuur van de economie, wet- en regelgeving, politieke besluitvorming, een maatschappelijk geluid of kabinetsprogramma’s, de veranderingen doen echter steeds vaker een appel op de wendbaarheid van de organisatie.

Het paradigma verandert; van een cadans van strategische heroriëntatie, herstructurering, uitvoeren en weer heroriënteren met een herhaling van voorgenoemde stappen, hebben organisaties behoefte aan het proactief kunnen anticiperen op veranderingen door een hogere mate van flexibiliteit, lenigheid en aanpassingsvermogen. Dit vraagt echter wel om een andere manier van organiseren. Hoe kan de organisatie-inrichting optimaal bijdragen aan functiemobiliteit? Hoe geven we medewerkers zelf de regie in hun eigen ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit? Hoe dragen processen bij aan flexibiliteit? Het samenspel tussen organisatie-inrichting, continu verbeteren en een leven-lang-leren met als doel ‘wendbaarheid’, is de uitdaging waar veel organisaties voor staan.

Organisaties zetten steeds meer in op het aanbieden van talentanalyses, loopbaan oriëntatie- en begeleiding, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit; middelen die moeten gaan bijdragen aan mobiliteit en daarmee het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. Middelen hebben echter vaak een statisch karakter, daar waar de wens juist wendbaarheid is. Veel organisaties worstelen op dit moment met de situatie waarin het personeelsbestand zich laat kenmerken door een gemiddeld hogere leeftijd, lange dienstverbanden, excellente arbeidsvoorwaarden en een hoge mate van ervaringsconcentratie. De echter vraag is dan ook ‘hoe creëren we daadwerkelijke beweging’?

De visie van Conclusion Change Movement op het creëren van beweging is dat dit vraagt om een integrale aanpak. Hierin is aandacht voor:

• Communicatie: vertaal de visie van de organisatie naar een aantrekkelijke, tastbare en aanlokkelijke Story die medewerkers duidelijk maakt waarom beweging nu zo belangrijk is, wat dat van de medewerker vraagt en hoe deze daarin wordt ondersteund. Dit moet bijdragen aan het verhogen van de veranderurgentie, maar moet medewerkers tevens een gevoel van veiligheid en support geven.
• Organisatie-inrichting: richt de organisatie dusdanig in dat dit beweging ook mogelijk maakt. Flexibiliteit in organisaties heeft meerdere kanten, zoals: organisatie van het werk, ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden, sturen op performance en de arbeidsrelatie.
• Leiderschap: om beweging te creëren maakt de traditionele ‘controlerende’ manager plaats voor een meer coachende leider. Deze geeft vertrouwen, delegeert verantwoordelijkheden en stuurt op ontwikkeling en de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.
• Gedrag- en cultuurontwikkeling: biedt medewerkers een platform waar zij vrijwillig kunnen werken aan het vergroten van hun ontwikkeling en employability

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.