Logo
  • Nieuws
  • 15 februari 2022
  • Bron: TNO

60% werkgevers vindt skillspaspoort een goed idee

Beroepen veranderen of verdwijnen in hoog tempo Door digitalisering, automatisering en robotisering veranderen of verdwijnen beroepen. Om op deze veranderingen in te spelen is het belangrijk dat de beroepsbevolking op tijd en regelmatig nieuwe skills aanleert en bestaande verbetert. Een skillspaspoort kan daarbij een goed instrument zijn. Zowel werkgevers als werknemers staan er positief tegenover zo blijkt uit onderzoek van TNO in samenwerking met een drietal hogescholen en steun van Instituut Gak. Wel vraagt de ontwikkeling en implementatie ervan om visie, brede samenwerking en regie.

Beeld 60% werkgevers vindt skillspaspoort een goed idee

Joost van Genabeek, één van de onderzoekers van TNO: "Van de werkgevers die hebben meegedaan aan het vragenlijstonderzoek van TNO vindt bijna 60% het skillspaspoort een goed idee. Van deze groep zou maar liefst 82 % het skillspaspoort gebruiken als het beschikbaar was." Volgens Van Genabeek willen werkgevers het skillspaspoort vooral gebruiken om inzicht te krijgen in de skills van nieuw personeel en van sollicitanten. Werkgevers die al voldoende gekwalificeerd personeel in dienst hebben, hebben er relatief gezien minder behoefte aan.

Werknemers en zzp'ers

Ook de werknemers staan positief tegenover het skillspaspoort (53%). Zzp’ers zijn minder enthousiast (41%). Zowel werknemers als zzp'ers waarderen het vooral dat een dergelijk paspoort inzicht biedt in skills waar ze zich niet direct bewust van zijn. Op die manier kunnen ze zich beter profileren en een betere match met werk realiseren.

Privacy en zelfbeschikking zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Men wil zelf de controle hebben over het delen, corrigeren en verwijderen van de informatie in het skillspaspoort. 

Maatwerk in leren en ontwikkelen

Onderwijsexperts vinden het skillspaspoort een goede aanvulling op diploma's en zijn dan ook vrijwel unaniem positief. Het kan volgens hen een actueler en vollediger beeld geven, erkenning van diverse vormen van leren geven, en zorgen voor meer maatwerk in leren en ontwikkelen.

Wel vinden alle partijen dat er nog veel onduidelijkheid is over eigenaarschap, beheer en financiering,. Hierdoor bestaat ook bij iedereen twijfel over de invoering van een skillspaspoort.

Arbeidsmarkt draait om skills

De arbeidsmarkt van de toekomst draait om skills zo bepleitte TNO eerder al in de whitepaper 'Skills gevraagd'. De ontwikkeling en implementatie van het skillspaspoort vraagt echter om een integrale visie op de arbeidsmarkt en onderwijs in de toekomst, actieve betrokkenheid van alle actoren en een duidelijke regie aldus TNO. Invoering van een skillspaspoort is nu dan ook nog 'een ambitieuze stip aan de horizon'. Wel een die duidelijker in beeld komt zo blijkt uit het rapport met aanbevelingen en richtlijnen voor een succesvolle introductie van het skillspaspoort. 

Meer informatie over het rapport Vrij reizen over de arbeidsmarkt

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.