Logo
  • Nieuws
  • 16 februari 2012
  • Peter van den Hout

5 tips om duurzame inzetbaarheid van de grond te tillen

De gemiddelde Nederlandse werkvloer wordt tegenwoordig bevolkt door drie of meer generaties. Elke groep heeft zijn eigen wensen en eisen. Tegelijkertijd neemt het aantal 55-plussers toe en wordt het aanbod aan jongeren steeds kleiner. Hoe gaat u hiermee om en hoe haalt u het maximale uit iedere leeftijdsgroep?

Beeld 5 tips om duurzame inzetbaarheid van de grond te tillen

Bij de aanpak van duurzame inzetbaarheid hanteert Jan Stok een vierstappenplan. Hij is een ervaren senior adviseur duurzame inzetbaarheid bij Human Capital Group. “De eerste stap is precies vast te stellen wat het probleem is. Daarbij moet je je ervan bewust zijn dat dit per organisatieafdeling kan verschillen.” Stap twee is het creëren van draagvlak binnen de organisatie. Bij de medewerkers, de direct leidinggevenden, HRM, de OR en het topmanagement.

Is het draagvlak eenmaal gecreëerd, dan is het tijd voor stap drie: het opstellen van actieplannen – in feite niets anders dan projectmanagen, aldus Stok. “Daarbij is het belangrijk doelgroepgericht aan de slag te gaan. Ik zeg: begin klein, eindig groot(s). Vervolgens maken we samen een plan van aanpak en gaan we het gewoon doen.”

Kengetallen van HR

Voor stap vier worden de effecten van deze aanpak gemeten, het actieplan wordt kortom geborgd. Stok. “Je hoeft niet een uitgebreid beleidsplan op te stellen. Dit kan eenvoudigweg worden gebaseerd op de succesverhalen en pilots. Het uiteindelijke succes van dit beleid zou tot slot terug te zien moeten zijn in de kengetallen van HR: minder verzuim, een goede in- en doorstroom, medewerkers die langer bij de organisatie blijven en bovendien positiever gestemd zijn.”

Jan Stok geeft 5 tips om draagvlak voor duurzame inzetbaarheid te creëren:

  1. Neem als leidinggevende zelf het initiatief en kies een benadering waarin de toekomst van de oudere medewerker centraal staat.
  2. Wees niet bang voor de grens tussen werk en privé. Ondersteuning in de privésfeer kan soms essentieel zijn om iemand in beweging te krijgen.
  3. Creëer een sfeer van vertrouwen en spreek elkaar aan op gemaakte afspraken en gedrag.
  4. Werkaanpassingen en praten over inzetbaarheid zijn normaal. Stel daar tijd, geld en menskracht voor beschikbaar.
  5. Werk samen met andere organisaties: samen werven, medewerkers uitwisselen, uitlenen.

Producttips

Ook interessant

Vitaliteit, zo maak je er werk van
Download de gratis whitepaper

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.