Logo
  • Nieuws
  • 27 mei 2024
  • Redactie HR Praktijk

Tuinbouwbedrijf hoeft geen belasting te betalen over gratis lunches - zijn onderdeel van arbobeleid

Tuinbouwbedrijf Koppert Cress hoeft geen belasting te betalen over de gratis, gezonde lunches die het personeel heeft gekregen. Dat heeft de Hoge Raad beslist in een geschil tussen de Westlandse teler van kiemplanten en andere eetbare bloemen en planten en de Belastingdienst. Het is echter niet zo dat andere bedrijven nu aanspraak kunnen maken op het gelijk.

Beeld Tuinbouwbedrijf hoeft geen belasting te betalen over gratis lunches - zijn onderdeel van arbobeleid

De ongeveer 250 werknemers van het bedrijf kunnen elke dag kiezen uit twee gezonde lunches, samengesteld door een diëtiste en in overeenstemming met de schijf van vijf. Koppert Cress heeft over die lunches in 2017 en 2018 loonheffing afgedragen, maar daar was de teler het niet mee eens. Het bedrijf stelde dat het aanbieden van een gratis, gezonde lunch onderdeel is van zijn verplichtingen volgens de Arbowet.

De gratis maaltijden zouden onder een gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vallen

De maaltijden dragen bij aan gezonder personeel en maken daarom deel uit van het beleid rond de arbeidsomstandigheden, aldus Koppert Cress. Hierdoor zouden de gratis maaltijden onder een gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vallen.

De Hoge Raad heeft Coppert Cress nu in het gelijk gesteld, na eerdere beslissingen in het nadeel van het bedrijf door het hof en de rechtbank. Koppert Cress krijgt de loonheffing terug van de fiscus.

"We zijn zes of zeven jaar geleden begonnen met een gratis, gezonde lunch in het bedrijfsrestaurant omdat we er stellig van overtuigd zijn dat we meer planten moeten eten", zegt Stijn Baan, commercieel directeur van Koppert Cress. Het bedrijf moest jarenlang met 'afgrijzen' de meegebrachte lunches van de werknemers aanzien: veelal cola en een roze koek.

Niet onder de arbovrijstelling

Het is niet zo dat andere bedrijven nu aanspraak kunnen maken op het gelijk van Koppert Cress, legt Baan uit. Dat komt doordat de wet in 2022 werd aangepast, waardoor vrijstellingen op de werkkostenregeling niet langer op die manier uit het arbobeleid voortvloeien. Baan hoopt daarom dat de wet wordt aangepast. "Slechte keuzes zijn goedkoop en goede keuzes zijn duur", betoogt hij.

Wetgeving tijdens procedure aangepast

Bij aanvang van de procedure gold als voorwaarde voor de fiscale vrijstelling voor arbovoorzieningen dat deze moesten voortvloeien uit het door een werkgever gevoerde arbobeleid. Gedurende de loop van de procedure is de wettekst gewijzigd. Vanaf 2022 geldt de aangescherpte definitie van de vrijstelling voor arbovoorzieningen. Gezonde maaltijden zijn volgens de wetgever niet bedoeld om onder de arbovrijstelling te vallen. Of rechters daar ook zo over denken zal de toekomst moeten uitwijzen. Er wordt nog nagegaan wat de gevolgen zijn van deze uitspraak voor de huidige wetgeving.

 

Verantwoordelijkheid duurzame inzetbaarheid bij werkgevers

Brancheorganisaties Veneca, ONCE en VOCC zeggen verheugd kennisgenomen te hebben van de uitspraak van de Hoge Raad. Ard van der Steur, voorzitter Veneca “Dit is een eerste mooie stap. Maar wat de drie brancheverenigingen betreft, zou het ook nu en in de toekomst vanzelfsprekend moeten zijn dat werkgevers hun mensen tijdens het werk gezond eten kunnen aanbieden zonder hiervoor fiscaal te worden gestraft. De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid en gezondheid van werknemers steeds meer en nadrukkelijker bij werkgevers. Werkgevers willen hier via gezonde voeding ook in investeren. Cateraars zijn bij uitstek in staat om dit te bieden en wij willen hier graag samen met werkgevers voor zorgen.”

Pas Wet op Loonbelasting aan

Veneca, ONCE en VOCC pleiten samen met Koppert Cress voor een aanpassing van de Wet op de Loonbelasting, zodat voorzieningen die werkgevers op grond van het arbobeleid voeren niet als loon kwalificeren en daarmee niet tot additioneel belastingheffing bij de werkgever leidt. Dit biedt werkgevers ruimte om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van werknemers aldus de partijen.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.