Logo
  • Opinie
  • 3 juli 2013

Personeelskosten of opbrengsten

De laatste tijd zie en hoor je alleen maar berichten dat organisaties gaan snijden in de personeelskosten. Ook dit jaar is ongeveer 40 procent van de werkgevers voornemens om te gaan snijden in de personeelskosten. Het hardnekkige geloof is dat personeel een kostenpost is.

Het is mijn stellige geloof dat wanneer je gaat denken vanuit het perspectief dat het personeel een bron van opbrengsten is, je anders gaat kijken naar bezuinigingen in personeelskosten. Maar al te vaak kom ik tegen dat er bij bedrijven al fors gesneden is in het personeelsbestand en dat het personeel dat overblijft zucht onder een hoge werkdruk, dat weer tot de nodig stress leidt en op den duur voor uitval, wat weer een hoge druk legt op de verzuimkosten (kosten van doorbetaling loon, verzuimverzekering, WGA-premie, bedrijfsartsen, re-integratiebureaus, casemanagers, vervangingskosten, eventuele loonsancties, ontslagpremies). 

Motivatiegebrek kostenpost

Ook is het een gegeven dat werknemers die onder een hoge werkdruk werken, niet langdurig productief kunnen zijn. Het gevaar van ongemotiveerd personeel ligt dan op de loer en ook dat is een enorme kostenpost die veelal onderschat wordt. Het is crisistijd dus veel mensen blijven volhouden in een baan die veelal alleen maar energie vraagt, het is niet voor niets dat de meeste mensen steeds meer aandacht willen voor de balans werk-privé. 

Baan verwisselen

Na de crisis zullen de mensen die jarenlang onder hoge werkdruk hebben gewerkt, snel weer op zoek gaan naar een andere baan. Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 42% van baan wil verwisselen zodra de crisis is overgewaaid. Dus voor de werkgever ligt er naast het verzuim, verminderde productiviteit nog een kostenpost in het verschiet, namelijk de werving en selectie van nieuw personeel. Ook zullen werkgevers lijden onder reputatieschade. Een werkgever die zijn personeel opjaagt om de kosten laag te houden, zal niet gauw nieuwe werknemers trekken. 

 

Eigen verantwoordelijkheid

Kijk je naar bezuinigen vanuit het perspectief dat personeel geld oplevert, dan krijg je een ander verhaal. Werkgevers die hun werknemers serieus nemen en betrekken bij de bedrijfsvoering kunnen gebruik maken van de suggesties, handreikingen die het personeel aanbied. Vaak is het verrassend hoeveel voorstellen er komen om de bedrijfsvoering te verbeteren en bezuinigen door te voeren. Doordat medewerkers serieus worden genomen en als waardevol gezien worden, raken medewerkers meer gemotiveerd om met oplossingen te komen die het bedrijf ten goede komen. Als daarnaast ook nog geïnvesteerd wordt in opleidingen en inzetbaarheid kunnen de medewerkers hun talenten beter inzetten voor het bedrijf en zullen zij meer gedreven zijn om van het bedrijf en hun eigen ambitie een succes te maken. Door de positieve benadering is er een laag verzuim en mensen die zich verantwoordelijk voelen nemen ook hun verantwoordelijkheid. 

Goede ambassadeurs voor een bedrijf, daar kan geen accountmanager tegenop

Door een zorgvuldig personeelsbeleid te voeren en goede functioneringsgesprekken te houden, kunnen alle onderwerpen besproken worden die met het werk en het besparen op personeelskosten te maken hebben. Mensen die zich goed voelen binnen het bedrijf en zich gewaardeerd voelen leveren een hoge productiviteit (langdurig). En wanneer de crisis is overgewaaid zijn zij eerder geneigd om te blijven bij de werkgever die ook in de crisisjaren achter de medewerkers is blijven staan en hun kansen heeft geboden om te blijven ontwikkelen. En daarnaast zijn medewerkers die goed in hun vel zitten en leuk werk hebben, goede ambassadeurs voor een bedrijf, daar kan geen accountmanager tegenop.  En lukt het uiteindelijk niet om uit het dal te klimmen, dan kunt u als werkgever rekenen op begrip van uw werknemers en de kans is groot dat zij in betere tijden zich weer spontaan melden aan de poort.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.