Logo
  • Nieuws
  • 20 juni 2008
  • Mariel Hovemann

Online meldpunt voor arbo-professionals geopend

Komt u zaken binnen bedrijven tegen die u niet zinnen en waarvan u vindt dat actie op moet worden ondernomen? Vanaf nu kunt u ze anoniem melden via www.meldpuntarbo.nl.

Beeld Online meldpunt voor arbo-professionals geopend

Volgens de FNV komt het nogal eens voor dat deskundigen onder druk van de eigen arbodienst of de leiding van een bedrijf bepaalde risico’s moeten verzwijgen. Met het meldpunt wil de bond inzicht krijgen in de soorten risico’s, op welke deskundigheidsterreinen dit voorkomt en wat de bereidwilligheid is om deze misstanden te melden.

 

Verzachtende conclusies

FNV bestuurder Leo Hartveld: “Veel arbo-deskundigen zien fouten en moeten die, onder druk van werkgevers, nogal eens verzwijgen, verzachten of verdoezelen. Ziekmakende en risicovolle situaties worden dan niet opgelost. Wanneer bijvoorbeeld een werkgever eist dat meetgegevens van gevaarlijke stoffen achter worden gehouden of daar verzachtende conclusies aan worden verbonden, krijgen werknemers geen zicht op de werkelijke risico’s. Of als een bedrijfsarts vanwege veel te krappe contractjes niet kan doen wat professioneel nodig is om een zieke werknemer te genezen, heeft zijn handelen weinig zin.”

 

Discussie

De FNV wil dat  regels voor professionele onafhankelijkheid en integriteit worden aangescherpt.  De rapportage van dit arbomeldpunt kan dienen om ‘in het veld’ de discussie aan te gaan over een andere wijze waarop de arbodienstverlening moet worden georganiseerd. Het arbomeldpunt blijft een jaar open.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.