Logo
  • Nieuws
  • 28 januari 2020
  • Bron: NVvA

NVvA: Arbospecialisten werken te vaak langs elkaar heen. Enkele aanbevelingen

Arbospecialisten, waaronder arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, werken te vaak langs elkaar heen als het gaat om de preventie van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit recent onderzoek dat ArboUnie uitvoerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA).

Beeld NVvA: Arbospecialisten werken te vaak langs elkaar heen. Enkele aanbevelingen

Er is sprake van een gat in de kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen. Bovendien worden de verplichte instrumenten die risico’s in kaart moeten brengen bij bedrijven (de RI&E) en preventief onderzoek doen bij individuen (PAGO) slecht benut. De NVvA heeft een training ontwikkeld om hier verandering in te brengen.

RI&E

Jaarlijks overlijden ruim 3000 Nederlanders aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Uit het onderzoek, waarin in totaal 390 veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen zijn bevraagd over hun manier van werken en samenwerken, blijkt er in de praktijk maar weinig aandacht te zijn voor de preventie van beroepsziekten. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat aan de basis van het complete preventiebeleid bij bedrijven, maar uit het onderzoek blijkt dat vaak niet diep wordt ingegaan op gevaarlijke stoffen. Een verdiepende RI&E voldoet vaak wel, maar wordt niet vaak uitgevoerd. Ook het PAGO, dat gericht is op het identificeren van werkgerelateerde klachten, wordt daardoor te weinig afgestemd op de aanwezige gezondheidsrisico’s. De risico’s op ernstige longziekten zoals astma en COPD, maar ook verschillende soorten kanker die kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, worden daarmee onderschat en onvoldoende aangepakt.

Training en intervisie

Gedegen kennis over gevaarlijke stoffen is essentieel om de risico’s op waarde te kunnen schatten en werkgevers en werknemers ervan te overtuigen dat maatregelen nodig zijn. In opleidingen blijkt hier weinig tot geen aandacht voor. De verschillende deskundigen hebben om meerdere redenen weinig contact met elkaar. Bedrijfsartsen zijn in de praktijk nog steeds veelal bezig met verzuim in plaats van preventie. Arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, bij uitstek de specialisten als het gaat om gevaarlijke stoffen, werken zelden samen op dit vlak. Om deze reden heeft de NVvA de training ‘Gevaarlijke stoffen voor arbodeskundigen’ ontwikkeld. De training bestaat uit een theoretisch deel over gevaarlijke stoffen, de RI&E en het PAGO en intervisie op basis van casuïstiek. Het trainingsmateriaal is gratis beschikbaar en is voorzien van een docentenhandleiding, maar kan ook worden begeleid door een arbodeskundige van de NVvA.

Het complete onderzoeksrapport en de training, inclusief een handleiding, zijn gratis te downloaden vanaf: https://www.arbeidshygiene.nl/beroepsziekten/arboprofessional/

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.