Logo
  • Nieuws
  • 11 oktober 2018
  • Bron: Arboportaal/ministerie SZW

Nieuwe Arbowet: Kent u de belangrijkste wijzigingen?

Na de invoering van de vernieuwde Arbowet op 1 juli 2017 hebben werkgevers en arbodienstverleners tot 1 juli 2018 de tijd gehad om contracten aan te passen. De vernieuwde Arbowet geeft meer rechten en plichten aan alle betrokken partijen. Dit zijn niet alleen werkgevers en werknemers, maar ook arbodienstverleners en deskundigen.

Beeld Nieuwe Arbowet: Kent u de belangrijkste wijzigingen?

De wijzigingen in de Arbowet hebben als doel om werkgevers en werknemers grotere betrokkenheid bij de arbodienstverlening te geven en preventie nog centraler te stellen. De Arbowet kent daarom een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Invoering van het basiscontract: iedere werkgever moet met een arbodienst of bedrijfsarts een eigen overeenkomst hebben. Hierin staan alle werkafspraken waarbij de werkgever zich moet laten bijstaan door kerndeskundigen.
  • Adviesrol van de bedrijfsarts: de bedrijfsarts adviseert bij het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken, maar de werkgever is verantwoordelijk voor ondersteuning bij ziekteverzuimbegeleiding.
  • Vrije toegang tot de werkvloer: een werkgever moet de bedrijfsarts deze toegang verlenen, waardoor hij/zij onder andere goed inzicht krijgt in de arbeidsomstandigheden.
  • Het bezoeken van een (open) spreekuur – zonder toestemming van de werkgever – bij de bedrijfsarts en het aanvragen van een second opinion bij een andere bedrijfsarts: dit zijn twee nieuwe rechten voor iedere werknemer.
  • Een veranderend takenpakket voor de preventiemedewerker, de ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (PVT): zij verkrijgen meer betrokkenheid bij het arbobeleid, waardoor zij hun adviestaak kunnen vergroten.

Zelfinspectie

De Inspectie SZW voert het toezicht op handhaving uit, waarbij het ook sancties oplegt bij niet naleving van de regelgeving. Werknemers kunnen met de zelfinspectie Arbo op Orde! van het ministerie van SZW zelf controleren of zij alle arbeidsrisico's in hun bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.