Logo
  • Nieuws
  • 19 januari 2023

Kabinet wil verplichte gedragscode tegen seksuele intimidatie op het werk

Het kabinet wil grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken met een actieprogramma met vijf 'actielijnen'. Enkele punten uit het actieprogramma waar werkgevers het meeste mee te maken gaan krijgen.

Beeld Kabinet wil verplichte gedragscode tegen seksuele intimidatie op het werk
  • Er wordt gezocht naar het wettelijk verankeren van een verplichte gedragscode en klachtenregeling.
  • Organisaties moeten processen voor preventie, signalering en opvolging op orde hebben.
  • Organisaties moeten werken aan een sociaal veilige (werk)cultuur en kijken wat daarvoor nodig is.
  • Organisaties moeten beleid opstellen met maatregelen die bijdragen aan een veilige werkomgeving.

Handhaving nieuwe regels

De vakbonden zijn blij met het kabinetsplan om een gedragscode verplicht te stellen op de werkvloer om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. FNV en CNV spreken allebei van een ‘goede eerste stap’. Wel benadrukken zij dat het uiteindelijk aankomt op de handhaving van de nieuwe regels, waarbij FNV-vicevoorzitter Kitty Jong die rol weggelegd ziet voor de Arbeidsinspectie. Ook willen beide bonden dat een vertrouwenspersoon verplicht wordt.

Volgens de werkgeversorganisaties is vooral een cultuurverandering nodig, aangezien op wettelijk vlak de Arbowet werkgevers al verplicht een veilige werkplek te bieden

Arbowet

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland erkennen dat er een belangrijke taak voor bedrijven is weggelegd om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Daarbij is volgens de organisaties vooral een cultuurverandering nodig, aangezien op wettelijk vlak de Arbowet werkgevers al verplicht een veilige werkplek te bieden.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.