Logo
  • Blog
  • 31 oktober 2014

Gecombineerde sensorinformatie vergroot zelfsturing en vermindert werkstress

Hoge werklast hoeft niet per se negatief te zijn, mits werknemers voldoende regelmogelijkheden hebben omtrent het inrichten van het werk en zich bewust zijn van het belang van de balans tussen inspanning ontspanning, werk en privé.

In het project SWELL van COMMIT/ wordt door universiteiten, TNO, en MKB bedrijven gewerkt aan innovatieve ICT technologie om werknemers te ondersteunen in het regisseren van de balans tussen stress en ontspanning. Dit project is opgezet vanuit het idee dat werknemers zelf data verzamelen omtrent hun gedrag, activiteiten, en fysieke en mentale conditie. De geïnterpreteerde data kan vervolgens met persoonlijke doelstellingen worden vergeleken om tot gepersonaliseerd advies te komen. Er lopen momenteel twee pilot studies waarin deze technologie wordt getest.

Zelf de regie

Steeds meer bedrijven focussen zich op vitaal houden van haar medewerkers. Inmiddels heeft  veertien procent van werkend Nederland symptomen van burn-outs en stress-gerelateerde ziektes. Omdat mensen langer moeten doorwerken is het voor zowel medewerkers als werkgevers van belang om medewerkers goed te ondersteunen in het vinden van de balans tussen werk en privé, tussen spanning en ontspanning. Dit kan door het bieden van inzichten en daarmee werknemers de kans te geven om zelf de regie te pakken op zijn eigen vitaliteit.

Pilotstudies

Uit de hieronder uitgelichte pilotstudies blijkt dat het geven van persoonlijk feedback op basis van continue metingen, meerwaarde heeft in aanvulling op bestaande methodieken, zoals een medewerker tevredenheids audit of een sportschool abonnement, gericht op het verhogen van mentale weerbaarheid. Kernidee is dat mentale en fysieke conditie, slaap, sport, inspanning (en ook voeding) in samenhang moeten worden gemodelleerd.

Investering bedrijfsleven

Om stress-gerelateerde problematiek tegen te gaan heeft ASML, technologiebedrijf met 14.000 medewerkers, samen met Sense Health, Nederlands bedrijf gericht op digitale coaching, op dit moment een e-coach app ontwikkelt op basis van SWELL-technologie. De app staat in lijn met de nadruk die ASML legt op het vitaal houden van haar medewerkers en waarvoor Maaike Thijssen twee jaar geleden als corporate vitality manager is aangesteld. Thijssen heeft in die periode een uitgebreid programma opgezet met medische keuringen, een gezonde campus en kantine, trainingen en cursussen rondom voeding, bioritme voor ploegendiensten en mentale weerbaarheid. Naar aanleiding daarvan is zij uitgeroepen tot beste Health Manager van Nederland voor 2014.

Ondersteunde werking e-coach app

Deze app geeft medewerkers gepersonaliseerd advies ter versterking van mentale weerbaarheid en bioritme (bij jetlag of ploegendiensten). Hiervoor worden slimme algoritmes van Sense Health gebruikt die op de achtergrond de toestand van de gebruiker bijhouden en zo  precies in kunnen spelen op wat die persoon voor advies nodig heeft  met betrekking tot het aannemen van een gezondere leefstijl en het beter omgaan met stress.

Invloed ‘peers' op gedragsverandering medewerkers

Het sociale netwerk van medewerkers, de zogenaamde 'peers', is sterk  van invloed op de motivatie om tot een gedragsverandering te komen. Fishualization, ontwikkeld door TNO en Noldus Information Technology, gebruikt deze peers-benadering als startpunt voor een groepsinterventie gericht op het vergroten van de awareness rond werkpatronen, energie en werkgerelateerde stress van kenniswerkers. De groepsinterventie wordt gevisualiseerd als  een virtueel aquarium geprojecteerd op een monitor in een algemene ruimte waarin iedere werknemer een vis is die zich gedraagt naar ieders computerinteractie gedrag. Fishualization gebruikt sensoren (standaard keylogger, eventueel webcam) om het computergedrag van medewerkers te meten en deze te vertalen naar afgeleide parameters als ‘workflow’ en ‘energie’. Deze parameters worden gebruikt om de bewegingen van een avatar, de vis in het digitale aquarium, te besturen. Door de monitor in een algemene ruimte te plaatsen krijgt iedereen binnen een bedrijf een beeld van de vitaliteit van het hele team en van individuele –anonieme- gemonitorde medewerkers. De privacy van werknemers wordt gewaarborgd doordat de vissen alleen voor de betrokkenen zelf herkenbaar zijn. Het is inmiddels beproefd bij teams van TNO en Thales. De eerste reacties zijn enthousiast. Het aquarium leidt tot een verhoogde discussie over hoge werklast en wat je daaraan kunt doen, individueel, als team en in gesprek met je leidinggevende. Er wordt nu gewerkt aan het inbedden in een breder programma van interventies.
Door het monitoren van activiteiten, bewegingen en stressniveaus gekoppeld aan de werk/privé context waarin de werknemers zich bevindt, kan persoonlijk advies een mooie basis bieden voor vitaliteitsondersteuning.  Hoewel het SWELL-project de ICT-innovaties op dit vlak met een wetenschappelijke onderbouwing vanuit de gedragswetenschappen op poten zet, moet de daadwerkelijke ervaring en bijsturing plaatsvinden op basis van ervaringen in de praktijk.

Co- auteurs: 
Joris Janssen, Director of Product & Innovation, Sense Health
John Schavemaker, research scientist, TNO

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.