Logo
  • Blog
  • 31 oktober 2013

CE-markering op machine ontslaat werkgever niet van zijn zorgverplichting

Hoewel een machine is voorzien van een CE-markering ontslaat dit de werkgever niet van zijn algemene zorg- en onderzoeksverplichting tot het gebruik van die machine. Na een bedrijfsongeval legt de Arbeidsinspectie de werkgever een bestuurlijke boete op.

Een werknemer is werkzaam aan sealmachine voor het verpakken van broodjes. Op een gegeven moment steekt de werknemer zijn hand in de machine om de folie strak te trekken en wordt geraakt door het mes van de machine. Hierbij heeft de werknemer blijvend letsel aan zijn vinger opgelopen. De Arbeidsinspectie legt aan de werkgever een bestuurlijke boete op. De werkgever is het er niet mee eens en gaat in bezwaar en later in (hoger) beroep omdat de machine is voorzien van een CE-markering, vergezeld van een EG-verklaring dat de machine overeenkomstig de daarbij behorende gebruiksvoorschriften is gebruikt. Bovendien hebben de werknemers volgens de werkgever voldoende instructies gekregen en zijn op de machine waarschuwingstekens aangebracht.

Geen RI&E

De Raad van State oordeelt dat het de werkgever bekend had moeten zijn dat de folie soms verfrommelt en dat de werknemers die folie dan strak trekken, waarbij zij met de hand onder de afscherming gaan terwijl de machine op  de automatische stand werkt. Daarnaast ziet de rechter geen reden tot matiging van de hoogte van de boete omdat de werkgever ten aanzien van de sealmachine geen risico-inventarisatie en -evaluatie heeft opgesteld.

Let op!

De zorgverplichting voor een werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer houdt niet op bij het aanschaffen van een machine die voldoet aan Europese normen, het aanbrengen van waarschuwingsstickers en het informeren van zijn werknemers. De werkgever dient alert te zijn dat werknemers gevaarlijke handelingen uitvoeren om vervolgens  adequate maatregelen te nemen. Bovendien had de werkgever deze machine moeten opnemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie.

Raad van State, 2 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1372

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.