Logo
  • Opinie
  • 17 februari 2014

Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer door sprong uit raam?

De werkneemster werkt bij een apotheek die dag en nacht open is. De apotheek wordt ’s nachts overvallen waarna de werkneemster vanaf de eerste verdieping uit het raam springt nadat een vuurwapen op haar is gericht. De schade die de werkneemster lijdt door de sprong uit het raam wil zij op haar werkgever verhalen.

De werkneemster heeft op basis van twee arbeidsovereenkomsten voor een jaar bij de apotheek gewerkt. Op een nacht was de werkneemster als enig personeelslid in het pand toen om 03.00 uur drie personen het pand zijn binnengedrongen. Toen twee vermomde inbrekers op de eerste verdieping kwamen waar de werkneemster zich ook bevond, is zij uit angst uit het raam gesprongen. Door de val is de rechterenkel van de werkneemster verbrijzeld, heeft zij een fractuur aan haar stuitje opgelopen en twee wervels gebroken. De werkneemster is bijna vier weken in een ziekenhuis verpleegd, en heeft twee weken intern gerevalideerd. De buit van de inbrekers bedroeg honderd euro.

Onvoldoende zorgplicht

De werkneemster houdt de werkgever aansprakelijk omdat onvoldoende aan de zorgplicht zou zijn voldaan. De achterzijde van de apotheek, waarlangs de inbrekers binnen zijn gekomen, was onvoldoende beveiligd. De inbrekers hebben stoeptegels door een niet beveiligd raam gegooid. Ook heeft de werkneemster geen instructies ontvangen hoe te handelen bij een overval. Na de overval heeft de werkgever alsnog extra maatregelen getroffen: ramen zijn van tralies voorzien, deuren zijn aangepast en bekabeling van verlichting is verbeterd.

Risico's

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever de werknemer tegen gevaar moet beschermen als redelijkerwijs in verband met de arbeid gevergd kan worden. Welke maatregelen concreet verlangd mogen worden hangt van de omstandigheden van het geval af. De overval via de achterkant van het pand ligt buiten de normaal te verwachten risico’s. De werkgever kan niet verweten worden van de achterkant geen vesting gemaakt te hebben met prikkeldraad, hekwerken en camera’s. De training die werknemers hebben ontvangen om met verbale agressie en geweld om te gaan, valt ook binnen de gebruikelijke risico’s. De werkgever heeft naar het oordeel van de kantonrechter aan de zorgverplichting voldaan, zodat de vordering van de werknemer wordt afgewezen.


Tip

De zorgplicht van de werkgever beoogt niet een absolute waarborg te scheppen om een werknemer tegen gevaar te beschermen, maar als redelijkerwijs in verband met de arbeid gevergd kan worden.

Bron: Rechtbank Limburg, sector kanton, loc. Maastricht, ECLI:NL:RBLIM:2014:873

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.