Logo
  • Achtergrond
  • 11 december 2023
  • Michel Knapen - jurist/columnist Binnenlands Bestuur

Scheuring pees na potje tennis: pees zwak door ondeugdelijk kantoormeubilair en dus beroepsziekte?

Tijdens een tenniswedstrijd scheurt een rijksambtenaar een pees. Omdat hij jarenlang werkte op oud en niet-verstelbaar meubilair was die pees al zwak zo beweert de rijksambtenaar. Is hier sprake van een beroepsziekte? In de rubriek 'In de clinch' op het platform Binnenlands Bestuur belicht jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht.

Beeld Scheuring pees na potje tennis: pees zwak door ondeugdelijk kantoormeubilair en dus beroepsziekte?

Een lange carrière (37 jaar) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid eindigt tamelijk abrupt als Wim Glasberg* tijdens het tennissen een bal opgooit. Door aanhoudende klachten aan zijn linkerschouder meldt hij zich enkele maanden later ziek. Tijdens een medische behandeling wordt ontdekt dat een pees volledig is gescheurd. Er ontstaan diverse complicaties, van werken komt het niet meer.

Arbeidsongeschikt door beroepsincident

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kort de minister, conform het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), Glasbergs salaris met 30 procent. Daartegen maakt Glasberg bezwaar: hij wil dat de minister zijn schouderklachten erkent als beroepsziekte en dat hem dezelfde aanspraken toekomen als ambtenaren die door een beroepsincident arbeidsongeschikt zijn geraakt. En hij stelt de minister aansprakelijk voor alle schade die niet wordt vergoed.

Medisch adviesbureau: geen medisch causaal verband

De minister schakelt een medisch adviesbureau in. Dat concludeert dat geen medisch causaal verband kan worden vastgesteld tussen de werkomstandigheden en Glasbergs schouderafwijkingen. Glasberg zelf brengt een verklaring in van een revalidatiearts. Die stelt dat Glasbergs werkplek in de afgelopen jaren niet aan de voorwaarden voldeed. Weer een andere deskundige, geraadpleegd door de minister, laat weten dat Glasberg niet door zijn beeldschermwerk een scheur in die pees heeft opgelopen. Nu er volgens de minister geen sprake is van een beroepsziekte, blijft de korting op Glasbergs salaris staan. Aansprakelijkheid wordt van de hand gewezen.

De werkomstandigheden op kantoor waren niet altijd goed

Wel al wat problemen met pees

Vervolgens benoemt de rechtbank Noord- Nederland een orthopedisch chirurg als deskundige. Die concludeert dat de klachten ‘plotseling’ toenamen tijdens en na de tennispartij, het opgooien van die bal was waarschijnlijk de oorzaak van de ruptuur. Wel had Glasberg waarschijnlijk al wat problemen met die pees, zonder dat hij zich daarvan bewust was. Was oud, defect en niet verstelbaar meubilair de oorzaak van de klachten, zoals Glasberg beweert? De rechtbank vindt dat niet aannemelijk. De minister heeft terecht geconcludeerd dat geen sprake is van een beroepsziekte en heeft terecht de bezoldiging gekort. Omdat zijn besluit niet onrechtmatig was, hoeft de minister ook geen schade te vergoeden. Glasberg gaat in hoger beroep.

De Centrale Raad van Beroep stelt dat voor de aanwezigheid van een beroepsziekte is vereist dat objectief bezien een oorzakelijk verband bestaat tussen de aandoening en de aard van de werkzaamheden of de bijzondere werkomstandigheden ten tijde van het ontstaan van de aandoening. De Raad stelt dat de rechtbank zich terecht heeft gebaseerd op het deskundigenrapport van de orthopedisch chirurg.

Scheur ontstaan door opgooien tennisbal

Die heeft Glasbergs eigen verklaring (slechte werkomstandigheden door oud meubilair) onderzocht, aanvullende röntgenfoto’s gemaakt en zich gebaseerd op andere medische informatie. Dat betreft heel deugdelijk, inzichtelijk en consistent onderzoek, waaruit blijkt dat de pees waarschijnlijk wat zwak was, maar dat de scheur is ontstaan door het opgooien van de tennisbal. Het is uitermate onaannemelijk dat werkstress, slechte ergonomie of een slecht binnenmilieu een peesscheur kunnen veroorzaken.

Raad: salaris terecht 30 procent gekort 

En hoewel de Raad ook ziet dat de werkomstandigheden op Glasbergs kantoor niet altijd goed waren, kan niet worden gesteld dat de schouderklachten in overwegende mate daarin hun oorzaak vinden. Ook de Raad vindt dat de minister terecht de bezoldiging van Glasberg na afloop van 52 weken van doorbetaling met 30 procent heeft gekort, en dat schadevergoeding niet aan de orde is.

* De naam is gefingeerd.

ECLI:NL:CRVB:2023:734

Michel Knapen is juridisch journalist. Sinds 1999 werkt hij als juridisch journalist voor Knapen & Pen Juridische Journalistiek, vanaf 2007 gecombineerd met een functie als juridisch uitgever bij Celsus juridische uitgeverij. Verder is hij sinds 1 juli 2015 als partner verbonden aan LLM juridische communicatie. In de rubriek 'In de clinch' op Binnenlands Bestuur belicht jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.