Logo
  • Achtergrond
  • 24 mei 2017
  • Tanno Lith

Hoge risico's nieuwe WGA: verzekeren of in eigen beheer?

De Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is veranderd. U betaalt, net als voorheen, als werkgever tien jaar de WGA-doorbelasting als een zieke medewerker in de WGA terechtkomt. Sinds 1 januari maakt het echter niet meer uit of uw medewerker een vast- of een zogenaamd flex contract heeft. Ook als uw werknemer ziek uit dienst gaat omdat er bijvoorbeeld sprake was van een tijdelijk contract komt een eventuele WGA uitkering maximaal 10 jaar voor uw rekening.

Beeld Hoge risico's nieuwe WGA: verzekeren of in eigen beheer?

Deze regeling legt nogal wat druk op de markt en vraagt om nieuwe oplossingen. Bij de financiering van de WGA kiest u voor een publieke verzekering bij UWV of het eigenrisicodragerschap. Werkgevers kiezen vaak voor het laatste om re-integratie zo goed mogelijk uit te (laten) voeren. Als eigenrisicodrager had u tot nu toe twee opties: privaat verzekeren of niet verzekeren (dit wordt ook wel eigen beheer genoemd).

Verzekeren

Wanneer het risico privaat verzekerd is, dekt de premie in een jaar de volledige uitkeringslasten (tien jaar) die ontstaan zijn in dat jaar. Er is sprake van 100 procent risicodekking. Net als bij een publieke verzekering bij UWV mag de helft van de verzekeringspremie verhaald worden op werknemers. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie van WGA-gerechtigden ligt bij de werkgever, die financieel en operationeel ondersteund wordt door de WGA verzekeraar.

Voor- en nadelen van verzekeren

Het grote voordeel van het verzekerd WGA eigenrisicodragerschap is dat u begeleid wordt bij de uitvoering en dat het risico volledig gedekt is; u komt niet voor (financiële) verrassingen te staan. Het nadeel is dat u daar wel voor betaalt. Wanneer er door goede risicobeheersing geen of minder WGA instroom plaatsvindt is het financieel voordeel daarvan voor de verzekeraar. Daarnaast zien we dat met name door de toevoeging van het WGA flex risico de verzekeringspremies sterk gestegen zijn.

Eigen beheer

Bij een keuze voor eigen beheer moet de werkgever een voorziening op de balans treffen voor de financiering van het WGA-risico van medewerkers gedurende de maximale uitkeringsduur van tien jaar. Om de betaling van WGA uitkeringen te garanderen (bv. ingeval van een faillissement) is wettelijk bepaald dat er wel een garantieverklaring wordt overlegd. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie van WGA-gerechtigden ligt bij de werkgever. Wanneer een werknemer eerder herstelt, dan valt een deel van de voorziening vrij. Voor nieuwe WGA instroom zal de voorziening natuurlijk steeds aangevuld moeten worden.

Voor- en nadelen van eigen beheer

Het grote voordeel van een eigen beheer oplossing is dat u bij lagere WGA instroom of kortere WGA duur daar zelf direct van profiteert door lagere kosten. Het nadeel van deze variant is dat u hier zelf een administratie en uitvoering voor in moet richten. Daarnaast is er uiteraard ook een financieel risico dat de WGA instroom en/of duur juist hoger uitpakt dan verwacht. Ook is deze variant niet voor iedereen weggelegd omdat niet iedereen in aanmerking komt voor het verkrijgen van de wettelijk vereiste garantiestelling.

Druk op de markt

Door de toevoeging van het WGA flex risico nemen de premies toe. Door onzekerheid over de hoogte van dit “nieuwe” risico kunnen private premies sterker stijgen dan het reële WGA risico van de individuele werkgever. De toevoeging van WGA flex leidt ook tot een enorme verhoging van de WGA schade bij een eventueel faillissement, waardoor het nog lastiger wordt om bij eigen beheer aan de wettelijk vereiste garantieverklaring te komen.

Behoefte aan een tussenvariant: de WGA Beheerverzekering

De nieuwe WGA Beheerverzekering combineert de voordelen van een verzekerd WGA eigenrisicodragerschap met de voordelen van de eigen beheer variant.

De premie van de WGA Beheerverzekering is volledig gebaseerd op uw individuele risicoprofiel en wordt jaarlijks bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Vindt er minder instroom plaats dan verwacht of is de duur korter dan verwacht dan krijgt u de teveel betaalde premie terug. Daarnaast wordt er standaard een garantieverklaring afgegeven en worden de administratieve lasten tot het minimum beperkt.

Ook bij de WGA Beheerverzekering ligt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie van WGA-gerechtigden bij de werkgever. Met als verschil dat de uitvoering onderdeel is van de verzekering. Door schaalgrootte kan de betrokken WGA-uitvoerder dit efficiënter en effectiever dan de werkgever zelf.

Voor- en nadelen WGA Beheerverzekering

Met de innovatieve WGA Beheerverzekering heeft u als werkgever de voordelen van het eigenrisicodragerschap, zonder de beperkingen van de traditionele varianten. Bovendien krijgt u als werkgever alle ondersteuning en middelen ter beschikking om te kunnen sturen op een optimale risicobeheersing. Hiermee wordt sociale zekerheid eenvoudig gemaakt, ook als de materie complex is.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.