Logo
  • Nieuws
  • 9 oktober 2019
  • Bron: SCP

Werkgevers zien balans werk en privé als hun verantwoordelijkheid

Steeds meer werkgevers (81%) vinden het hun verantwoordelijkheid om de combinatie arbeid en privé te faciliteren, maar thuiswerken of deeltijdwerk is niet altijd mogelijk. Een groot deel van de werkgevers is bijvoorbeeld niet positief over deeltijdwerk op leidinggevend niveau. Dit blijkt uit het rapport 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2' van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Beeld Werkgevers zien balans werk en privé als hun verantwoordelijkheid

De meeste werkgevers vinden het hun verantwoordelijkheid om de combinatie arbeid en zorg te ondersteunen en dit aandeel neemt licht toe (van 77% naar 81% in de periode 2011-2017). Bijna de helft (45%) van de organisaties heeft thuiswerkers. Dit steeg in de periode 2003-2011 sterk, van 19% naar 45%, maar bleef daarna constant.

Niet op alle functieniveaus

Flexibel werken is niet in alle werksituaties mogelijk en verschilt tussen sectoren. In de sectoren overheid en zakelijke dienstverlening komt thuiswerken en zelf begin- en eindtijden bepalen het vaakst voor. Het hangt af van het functieniveau of deeltijdwerk mogelijk is. Bijna 40% van de werkgevers is niet positief over deeltijdwerk op alle functieniveaus.

Vrouwelijke leidinggevenden

Het aandeel vrouwelijke leidinggevenden blijft achter. Gemiddeld is bijna de helft (47%) van het personeelsbestand vrouw, terwijl het aandeel vrouwelijke leidinggevenden ongeveer een derde is (31%).

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.