Logo
  • Nieuws
  • 7 juni 2016
  • Lianne Bouman

Tips omgaan met Ramadan op de werkvloer

Sinds maandag 6 juni is het Ramadan. Hoe moet u binnen uw organisatie met moslims die willen deelnemen aan de Ramadan omgaan, terwijl het werk gewoon door gaat?

Beeld Tips omgaan met Ramadan op de werkvloer

Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender. Vasten tijdens Ramadan is één van de vijf zuilen van de Islam, met de geloofsbelijdenis, het gebed, het geven van aalmoezen en de bedevaart. Deze maand van vasten en onthouding duurt 29 à 30 dagen. Het begin en het einde van de Ramadan is afhankelijk van de stand van de maan. Wanneer Ramadan begint en eindigt wordt daardoor pas één of twee dagen van te voren bekend. Die dag vieren moslims Eid Al Fitr of het Suikerfeest. Tijdens de vastenperiode tussen zonsopkomst en zonsondergang drinken en eten moslims niet. Ook van roken en vrijen wordt tijdelijk afgezien.

Het werk moet door

Door de Ramadan kunnen uw moslim-werknemers verzwakken. De Ramadan kan het dag- en nachtritme verstoren. Er moet immers heel vroeg worden opgestaan om voor zonsopkomst te kunnen eten en drinken. Dit heeft ook tot gevolg dat de concentratie meer inspanning kost dan buiten de vastenmaand.

Wat kunt u zoals doen?

  1. Verlang van uw niet vastende werknemers dat zij respect tonen voor hun vastende collega’s.
  2. Laat uw leidinggevende extra aandacht te besteden aan de vastende moslims binnen uw organisatie en in te grijpen als dat nodig is.
  3. Doe een beroep op de collegialiteit van uw werknemers door ze te vragen de moslims door de vastenperiode te helpen loodsen door bijvoorbeeld nachtdiensten onderling met elkaar te ruilen.
  4. Spreek met uw vastende werknemers af dat zij hun verplichte pauze tussen de middag niet hoeven op te nemen en in plaats daarvan een half uur later kunnen beginnen of eerder naar huis kunnen gaan.
  5. Stel zoveel mogelijk zware werkzaamheden voor uw vastende werknemers uit.
  6. Rooster uw vastende werknemers zoveel mogelijk in op momenten dat het hen goed uit komt.

Goed werkgeverschap

Als u islamitische werknemers in dienst heeft, heeft u tot op zekere hoogte de plicht om aan de  godsdienstige wensen van deze werknemers tegemoet te komen. U bent echter niet verplicht een bidruimte in te richten voor deze werknemers. Evenmin heeft u de verplichting in te gaan op een verzoek van een werknemer om te allen tijde op het werk te mogen bidden. U toont zich een goed werkgever en een voorbeeld voor uw niet-islamitische werknemers door u coulant op te stellen.

Tip

Geef uw islamitische werknemers een betaalde vrije dag om het Suikerfeest te kunnen vieren.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.