Logo
  • Nieuws
  • 2 juni 2020

Planbureaus: thuiswerkers weer 1x per week naar het werk

Ongeveer de helft van de woonwerkverplaatsingen in het OV wordt doorgaans gemaakt door mensen die ook vanuit huis kunnen werken. Volledig vanuit huis werken kan echter leiden tot grotere sociaaleconomische verschillen in de samenleving. Ook zal thuisblijven een langeretermijneffect hebben op de kwaliteit van werk. Wanneer deze thuiswerkers éénmaal per week een dag naar het werk gaan én de gekozen dag goed over de week gespreid wordt, zal dat de druk op de spits nog steeds binnen de perken houden.

Beeld Planbureaus: thuiswerkers weer 1x per week naar het werk

Dat adviseren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan het kabinet.

Stimuleren fiets

Door voor werk en onderwijs te kiezen voor gedeeltelijk thuisblijven en beperkt op pad te gaan, kan de druk op het openbaar vervoer de komende tijd beheersbaar blijven. Burgers en bedrijven ervaren dan minder negatieve gevolgen van het volledig thuisblijven. Stimuleren van de fiets door bijvoorbeeld het (tijdelijk) creëren van extra fietspaden kan het gebruik van bus, metro en tram verminderen zo adviseren de planbureaus.

Reserveringssyteem trein

Meer en verfijnder onderzoek en monitoring is nodig om de OV-capaciteit per regio en route optimaal te benutten. Vervoersbedrijven spelen daarbij een centrale rol. Om het gebruik van het openbaar vervoer verder terug te brengen, kunnen aanvullende maatregelen worden onderzocht, zoals het introduceren van een reserveringssysteem voor (langere) treinritten.

Autogebruik

In de analyse is het autogebruik buiten beschouwing gebleven, omdat de planbureaus verwachten dat minder gebruik van het OV slechts een beperkt effect zal hebben op het autogebruik. Het gebruik van de auto is door de coronamaatregelen al gedaald en daalt waarschijnlijk verder door recessie als gevolg van corona. Bovendien heeft lang niet iedereen die het OV wil mijden een auto ter beschikking.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.