Logo
  • Blog
  • 25 juli 2017

Mantelzorg als essentieel onderdeel van je employer brand

Door de aanhoudende vergrijzing en veranderingen in de zorg wordt het zorgen voor een naaste steeds meer de norm. Momenteel combineert bijna 1 op de 5 Nederlandse werknemers werk met mantelzorg. Dit aantal zal in de toekomst alleen maar stijgen. Deze ontwikkeling heeft niet alleen impact op werknemers, maar ook op werkgevers. Daarom is het tijdig investeren in een mantelzorgvriendelijke organisatie ook vanuit werkgeversoogpunt verstandig.

Organisaties die niet anticiperen op het grotere aantal mantelzorgers, lopen het risico de boot te missen als het gaat om het aantrekken van (jong) talent. Om talenten binnen te halen, is goede employer branding essentieel. Young professionals vinden organisaties die inspelen op maatschappelijke trends en de ruimte bieden om werk en privé te combineren aantrekkelijk. Dan ook ruimte bieden voor mantelzorg kan een graadmeter zijn om te laten zien waar je voor staat als organisatie. Het creëren van een goede leefbaarheid en cultuur omtrent mantelzorg is hiervoor een eerste stap. Als HR-manager kun je dit doen door mantelzorg al in wervingstrajecten te benoemen en in sollicitatiegesprekken op tafel te leggen. 

Een mantelzorgvriendelijk beleid

Voor veel organisaties is het niet duidelijk welke aanpassingen ze moeten doen om hun bedrijf mantelzorgvriendelijk te maken. HR-afdelingen denken vaak al mantelzorgvriendelijk te zijn, terwijl medewerkers daar in de praktijk anders over denken. Het begrip ‘mantelzorgvriendelijk’ is op meerdere manieren te interpreteren en betekent daardoor voor iedereen wat anders. Een echte mantelzorgvriendelijke organisatie werkt actief aan wederzijds begrip tussen werkgever en werknemer door het gesprek aan te gaan. Samen met medewerkers kijken hoe zij werk en de zorg voor een naaste goed kunnen combineren, zodat werkgever én werknemer hiervan profiteren. Organiseer vanuit HR een open mantelzorgbijeenkomst voor alle stakeholders. Hierdoor komen behoeften vanuit diverse lagen naar de oppervlakte en leert de hele organisatie de thematiek kennen. Het onderwerp mantelzorg kan als vast onderdeel terugkomen in functioneringsgesprekken.

Samen verantwoordelijkheid nemen

Nog niet alle werkgevers besteden aandacht aan mantelzorg, omdat zij dit vaak zien als privékwestie. Hierdoor is het managen van de problemen een uitdaging voor HR professionals en medewerker. HR-afdelingen zoeken op het gebied van mantelzorg nog vaak of, en welke verantwoordelijkheid zij als werkgever hebben én welke verantwoordelijkheid zij kunnen nemen. Ze staan er onvoldoende bij stil dat het voor medewerkers lastig is om een goede balans te vinden hun verantwoordelijkheden als mantelzorger en werknemer. Dit is echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Als HR-afdelingen afwachten tot hun zorgende werknemers aan de bel trekken omdat ze overbelast zijn, ben je als werkgever al te laat. Het is daarom belangrijk om management, beleid én HRM actief te trainen op het effectief omgaan met mantelzorg. Zorg dat ze de tools en handvatten meekrijgen om de problematiek te signaleren én aan te pakken.

Een goed mantelzorgbeleid heeft vele voordelen. Niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers. Naast goed werkgeverschap, minder uitval en verhoogde flexibiliteit, wordt een zorgvriendelijk beleid belangrijk in het aantrekken van jong talent. Het jonge talent van nu is immers de mantelzorger van de toekomst.

Dit artikel is opgesteld in samenwerking met Hoe Werkt Nederland? een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het platform heeft als doel om werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek te brengen over hun bijdrage aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Praat mee via Facebook en Twitter. Voor meer informatie over zorgvriendelijk werkgeverschap, kijk op www.zorgvriendelijk.nl

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.