Logo
  • Nieuws
  • 5 juli 2023

Arbeidsvoorwaarden 'vergroenen' de komende jaren in snel tempo

Werkgevers bieden hun medewerkers steeds vaker regelingen aan die helpen om klimaatdoelstellingen te halen. Om dat proces te versnellen is het aanpassen van een aantal fiscale regelingen nodig.

Beeld Arbeidsvoorwaarden 'vergroenen' de komende jaren in snel tempo

Dat blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar de stand van zaken op het vlak van ‘groene’ arbeidsvoorwaarden en de voornemens van werkgevers op dat vlak. Groene arbeidsvoorwaarden zijn afspraken tussen werkgever en werknemer die behalve gunstig voor de werknemer ook milieuvriendelijk zijn. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers.

Voorbeelden vergroening arbeidsvoorwaarden

Uit het AWVN-ledenonderzoek blijkt dat 85 procent van de werkgevers bezig is met vergroening van de arbeidsvoorwaarden. Bijna de helft heeft al concreet onderdelen van de afspraken met de medewerkers verduurzaamd. Daarbij gaat het op om het mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld door het aanbieden van een (elektrische) fiets, elektrische leaseauto’s en/of het stimuleren van thuiswerken. Ook het aanbieden van thuiswerkmeubilair – om het aantal reisbewegingen te verminderen - via een bruikleenconstructie wordt bij meer dan de helft van de werkgevers ingezet. Verder is bijvoorbeeld financiële ondersteuning van woningisolatie en het plaatsen van zonnepanelen een arbeidsvoorwaarde in opkomst.

AWVN ziet het verduurzamen van arbeidsvoorwaarden als hét volgende thema op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Werkgevers hebben een belangrijke voorbeeldfunctie in de maatschappij en richting hun medewerkers en kunnen de impact van verduurzaming verbreden en vergroten.

Sluiten aan bij organisatiedoelstellingen

Werkgevers zijn intrinsiek gemotiveerd om het arbeidsvoorwaardenpakket te verduurzamen. Als belangrijkste reden geven zij aan een positieve impact te willen maken op klimaat en milieu. Driekwart van de werkgevers geeft aan dat groene arbeidsvoorwaarden aansluiten bij hun organisatiedoelstellingen.

Belastingregels en fiscale ruimte

Bij het verduurzamen van andere onderdelen van de arbeidsvoorwaarden blijken de ingewikkelde belastingregels en de beperkte fiscale ruimte obstakels te vormen. Soms werken fiscale regels zelfs het overheidsbeleid rond verduurzaming tegen. Zo zijn de vergoedingen rondom mobiliteit met name gericht op de auto. Combinaties met gebruik van vervoersmiddelen - OV, fiets, deelauto - zijn fiscaal niet mogelijk of zeer onaantrekkelijk. Gerichte vrijstellingen om werkgevers en werknemers duurzame keuzes te laten maken kunnen dit verhelpen aldus de AWVN.

LEES OOK:

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.