Logo
  • Nieuws
  • 10 december 2018
  • Bron: Anders reizen.nu

10 succesvolle werkgeversmaatregelen om duurzamer te reizen

Om Nederland mobiel te houden zónder belasting voor het milieu is de Coalitie Anders Reizen opgezet. Zij doen pilots en delen succesvolle maatregelen. Succesvolle maatregelen schalen ze op: enerzijds door zoveel mogelijk bedrijven deze succesvolle maatregelen in te laten voeren. Anderzijds door samen op te trekken in het aanpassen van regelgeving en certificering.

Beeld 10 succesvolle werkgeversmaatregelen om duurzamer te reizen

De 10 succesvolle maatregelen:

Minder Reizen

Niet reizen/delen van kantoren: door flexibel werken zoals thuiswerken en kantoordelen voorkomen we onnodige mobiliteit.

Veranderen van mobiliteitsvorm

Invoeren van parkeerbeleid: door alleen een parkeerplaats vanaf een minimale woon-werk afstand (15 km) toe te kennen, worden medewerkers die dichtbij wonen, gestimuleerd om met de fiets te reizen. Bovendien stimuleert deze maatregel de gezondheid van medewerkers. De medewerkers die op grotere afstand wonen (>40km) en daarmee een hoge CO2 uitstoot hebben, krijgen een maximum aantal parkeerdagen per jaar in plaats van een parkeerplaats. Tenslotte wordt het gebruik van schone auto’s gestimuleerd door het instellen van een milieuzone in de parkeergarage of -terrein die meer capaciteit biedt.

Schonere leaseauto’s/elektrificatie: door het terugbrengen van de CO2 norm van de nieuwe leaseauto’s wordt direct een CO2 besparing gerealiseerd. Door de overstap van fossiele naar elektrische leaseauto’s wordt tussen 15-20% CO2 bespaard (op basis van hetzelfde leasewagenpark). Deze besparing is nog te vergroten door groen te laden.

Invoeren mobiliteitsbudget met bonus malus systeem: een mobiliteitsbudget is een budget dat een werknemer krijgt om zijn vervoer te bekostigen. Door binnen het budget zuinig rijgedrag en een schone autokeuze te belonen, wordt een CO2 reductie van minimaal 5% per jaar behaald.

Lokatie bij OV: het vestigen bij een OV knooppunt is cruciaal voor het stimuleren van medewerkers om met het OV of fiets te reizen. Stap op natuurlijke momenten, zoals bij aflopende huurcontracten, over naar een stationslocatie.

Nieuwe medewerkers: de overstap naar een nieuwe werkgever is een nieuw keuzemoment voor medewerkers om anders te gaan reizen. Door de eerste drie maanden gratis gebruik te kunnen maken van OV voor woonwerk-, dienst- en privéreizen in plaats van een woon werkvergoeding of leaseauto, blijft 70% van de medewerkers na deze periode reizen met het OV.

Aanbieden van gratis OV voor privé en zakelijk aan medewerkers met privéauto: de keuze voor het onbeperkt gebruik kunnen maken van OV voor woon-werk-, dienst- en privéreizen leidt tot 35% OV gebruikers (i.p.v. gemiddeld 11%).

<700km reizen per trein in plaats van vliegtuig en minder vliegen: binnen een straal van 700 km is voor veel bestemmingen de reistijd van deur-tot deur competitief tussen trein en vliegtuig, denk aan o.a. Parijs, Brussel, Londen en Frankfurt. In combinatie met reductie van vliegen door inzet van video conferencen wordt nog meer CO2 bespaard.

Gedragscampagne/wedstrijd: het ervaren van duurzame mobiliteitskeuzes helpt om medewerkers te stimuleren duurzamer te reizen. De medewerker ervaart namelijk wat deze keuze persoonlijk oplevert. Het lange termijn effect is dat zij na 2 jaar nog steeds flexibel(er) reizen met 20% minder CO2 uitstoot dan voorheen. Deze campagnes gaan uit van positief stimuleren van medewerkers gedurende minimaal een maand. Een mooi voorbeeld is Low Car Diet.

Alle leaserijders ook een mobiliteitskaart: om drempelloos in het OV te kunnen reizen is het verstrekken van een mobiliteitskaart cruciaal. Hiermee worden medewerkers gestimuleerd om flexibel en bewust te reizen.

www.andersreizen.nu

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.