Logo
  • Nieuws
  • 27 februari 2008
  • Peter van den Hout

Stagiair gezocht? Beproef uw geluk tijdens Brancheweken

Samen met gemeenten, brancheverenigingen en kenniscentra gaan CWI en UWV de aandacht van werkzoekenden vestigen op baan- en scholingsmogelijkheden in branches die met tekorten kampen. Tussen 25 februari en 9 mei stellen de samenwerkende partijen wekelijks een nieuwe branche centraal.

Beeld Stagiair gezocht? Beproef uw geluk tijdens Brancheweken

De Brancheweken richten zich onder meer op werkzoekenden met minder kansen op de arbeidsmarkt, zoals 45-plussers en langdurig werklozen. Het aanbieden van praktijkgerichte om- en bijscholing, stages of leerwerkbanen kan voor deze werkzoekenden de opstap betekenen naar een reguliere baan.

 

Horeca en andere sectoren
In de eerste Brancheweek is het vizier gericht op de horeca. Deze sector kampt jaarlijks met 80.000 tot 90.00 vacatures. Er is zowel een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel als aan laaggeschoolden (bijvoorbeeld in de fastfoodsector).

 

Behalve de horeca komen ook de sectoren bouw, techniek, productie & industrie, transport & logistiek, beveiliging, bewaking & geüniformeerde beroepen, zakelijke dienstverlening, ambachten, detailhandel en zorg aan bod.

 

Zo beloont u stagiairs en leerlingen van een bedrijfsschool

  • Stagiairs mét een arbeidsovereenkomst, zijn verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. U moet dan premies werknemersverzekeringen betalen.
  • Stagiairs zonder een arbeidsovereenkomst (fictieve dienstbetrekking) zijn wel verzekerd voor Wajong en ZW, mits u loon betaalt. U hoeft geen premies werknemersverzekeringen te betalen.
  • Voor de stagiair die de stagevergoeding niet zelf ontvangt, hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen.


Er moet dan wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

  • de stagevergoeding wordt rechtstreeks aan de school of het stagefonds overgemaakt, met uitzondering van kostenvergoedingen;
  • de school of het stagefonds geeft het stagegeld niet door aan de stagiair, maar gebruikt dit voor algemene schoolse activiteiten;
  • de school of het stagefonds administreert de stagevergoedingen en de besteding daarvan;
  • de stageverlener administreert binnen twee maanden na afloop van elk jaar: de naam, het adres en het burgerservicenummer van de stagiair, de naam en het adres van de school of het stagefonds en het bedrag van de beloning. Hierbij vermeldt hij de datum en het nummer van het besluit, waarop de regeling is gebaseerd: 27 augustus 1996, nummer DON-LB 6/45.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.