Logo
  • Nieuws
  • 9 oktober 2015
  • Bron: Rijksoverheid

Meer controle op naleving arbeidsvoorwaarden EU-werknemer

Vanaf 18 juni 2016 krijgt Nederland meer mogelijkheden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Door invoering van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben.

Beeld Meer controle op naleving arbeidsvoorwaarden EU-werknemer

Zo moet een eigenaar van een Belgisch bedrijf dat in Nederland een brug wil bouwen, melden welke medewerkers aan de brug werken en hoe lang ze komen werken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zoals eerder aangekondigd gaan de Inspectiediensten uit de lidstaten ook meer gegevens uitwisselen en wordt het gemakkelijker boetes over de grens te innen.

Detacheringsrichtlijn

In juni werd al bekend dat het voorstel van Asscher om de detacheringsrichtlijn aan te passen, steun krijgt van Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk. Eerder leek Asscher nog alleen te staan in zijn roep om de richtlijn aan te passen. Inmiddels heeft de minister zijn ideeën voor een verandering van de richtlijn, ondertekend door de verschillende Europese ministers, aan Europees Commissaris Thyssen gestuurd. De Europese Commissie komt naar verwachting eind dit jaar met voorstellen om het vrij verkeer van diensten en werknemers eerlijker te maken.

Fatsoenlijk werk

Het kabinet wil in Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden. Er moet gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek worden betaald. Het kabinet is voorstander van het vrij verkeer van werknemers. Dat moet dan wel hand in hand gaan met een betere bescherming van werknemers. Het kabinet neemt ook andere maatregelen om een race naar de bodem op arbeidsvoorwaarden in Europa tegen te gaan. Zo zet de regering tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 in op fatsoenlijk werk.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.