Logo
  • Nieuws
  • 1 december 2016
  • Bron: Rijksoverheid

Tweede Kamer verplicht gemeenten om 'beschut werk' aan te bieden

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat gemeenten verplicht om beschut werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Het wetsvoorstel maakt het ook eenvoudiger om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak hoort.

Beeld Tweede Kamer verplicht gemeenten om 'beschut werk' aan te bieden

Dit gebeurt door op de werkplek zelf te bekijken of iemand vanwege zijn of haar beperkingen niet in staat is het wettelijk minimum loon te verdienen. Vanuit gemeenten en werkgevers is aangedrongen op deze zogenoemde Praktijkroute, die zij als minder bureaucratisch en minder omslachtig ervaren. Met de invoering van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 krijgen gemeenten geld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden op de arbeidsmarkt kunnen participeren.

Achterblijven van beschut werkplekken

Staatssecretaris Klijnsma kondigde de wettelijke verankering van beschut werk aan, nadat uit onderzoek van de Inspectie SZW was gebleken dat het aantal aangeboden beschut werkplekken ver achterblijft bij de geraamde aantallen. Een kwart van alle gemeenten bleek de voorziening zelfs helemaal niet beschikbaar te stellen. “Het op voorhand niet aanbieden van de voorziening beschut werk, zonder de specifieke behoeften en mogelijkheden van mensen te kennen, is strijdig met de bedoeling van de wet dat maatwerk moet worden geleverd," schrijft Klijnsma in een toelichting op het wetsvoorstel.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd hoopt de staatssecretaris op een snelle behandeling in de Eerste Kamer, waardoor de wetswijzigingen nog per 1 januari 2017 in werking kunnen treden.

Producttips