Logo
  • Nieuws
  • 9 juni 2017
  • Bron: Wecycle

e-waste recycling levert veel banen op voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

De inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) levert op jaarbasis 700 fte aan banen op, waarvan inmiddels ruim een kwart (27%) wordt ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG Sustainability in opdracht van Wecycle.

Beeld e-waste recycling levert veel banen op voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Voor Wecycle zijn voor het eerst de gezamenlijke inspanningen van producenten, gemeenten, recyclingbedrijven en de overheid in kaart gebracht als het gaat om de effecten op de werkgelegenheid en in het bijzonder de bijdrage die recycling levert aan het 100.000 banenplan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit plan moet mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen. Overheid, werkgevers en sociale partners hebben met elkaar afspraken gemaakt met als doel de arbeidsparticipatie onder langdurig werklozen, ongeschoolde jongeren, 50-plussers of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking te verhogen.

Circulair en sociaal

Uit het onderzoek blijkt dat de recycling van e-waste zich niet alleen vertaalt in hergebruik van grondstoffen maar ook in werkgelegenheidsperspectief, zo stelt Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle. “Wij willen samen met onze partners zoveel mogelijk e-waste inzamelen en recyclen tot grondstoffen. Daarbij is ook ons doel deze activiteiten als onderdeel van de circulaire economie te verbinden met een sociaal rendement. En op die fte banen kunnen we, zo blijkt uit onze ervaringscijfers, rustig een vermenigvuldigingsfactor van drie zetten als we deze uitdrukken in het aantal mensen dat we weer aan het werk helpen.” Via sorteren en demonteren in een Wecycle Service Center, stromen nu jaarlijks 50 tot 60 mensen door naar de reguliere arbeidsmarkt.

Effecten werkgelegenheid: inzameling levert meeste banen op, demontage meeste SROI

Het onderzoek toont aan dat Wecycle in totaal 677 fte bij haar partners creëert. Het aantal (SROI) banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is goed voor 27% van de gecreëerde werkgelegenheid (182 fte). Het hoogste aandeel SROI wordt gecreëerd bij het sorteren (44%) en handmatig verwerken (50%) van e-waste. Handmatige verwerking vindt nu plaats bij drie Wecycle Service Centers in Nederland en dat aantal zal het komende jaar verdubbelen.

Circulaire economie zorgt voor banengroei in toekomst

Vlak: “De recycling van de toekomst is meer en meer geënt op circulair economische afwegingen en activiteiten van individuele producenten. Zij willen in toenemende mate hun eigen producten en componenten retour krijgen, zodat ze deze kunnen verwerken in nieuwe producten. Op die trend haken we met onze Wecycle Service Centers in. Samen met betrokken gemeenten, onze partners en de overheid hebben we met de centers faciliteiten in handen om een extra sociale impuls te geven aan de maatschappij en in het bijzonder een bijdrage te leveren aan de taakstelling die de overheid zich heeft gesteld om 100.000 nieuwe banen te creëren voor mensen die moeizaam aan het werk komen. De cijfers geven onze partners goed inzicht in welke onderdelen van de recycleketen en bij welke afvalstromen de meeste van die banen in de nabije toekomst gecreëerd kunnen worden.”