Logo
  • Blog
  • 16 december 2016

Driewerf innovatie voor HR

Deze maand staat in het teken van innovatie. En wel op drie verschillende niveaus: binnen organisaties, specifiek toegepast op functies én binnen HR zelf.

 “Organisaties kunnen veel meer uit het in de organisatie aanwezige talent halen door medewerkers in hun creatieve kracht te brengen. Geef ze de kans om kennis te delen, met ideeën te komen en betrek ze bij de uitvoering ervan. Vier de behaalde successen,” aldus Jeff Gaspersz, hoogleraar innovatie aan de Nyenrode Business Universiteit. In het artikel HR voor innoverende organisaties leest u hoe HR kan helpen bij het creëren van innovatiegericht gedrag en het inrichten van effectieve innovatieprocessen binnen organisaties.

Ook als we dichter op het domein van HR inzoomen valt er nog veel te innoveren. ‘Baaningenieur’ Luc Dorenbosch laat zien welke mogelijkheden er zijn om takenpakketten van medewerkers minutieus te fileren en aan banen te knutselen: job crafting, job carving, multi-jobben – samengevat in de term job engineering. Dorenbosch wijst om te beginnen naar de arbeidsmarkt. Oude beroepenstructuren voldoen niet meer en organisaties moeten zich daarvoor openstellen. “Hoe mensen hun vak uitoefenen is maatwerk geworden. Dat wordt steeds moeilijker in opleidingen te vatten. Bij veel organisaties houden functies dezelfde naam, terwijl onder de motorkap enorme verschillen in functie-inhoud ontstaan.” Wederom een oproep aan HR om vol in te zetten op innovatie om organisaties wendbaar te houden en veilig door grillige markten te loodsen.

En hoe zit het met de HR-functie zelf? HR kan de innovatiedans natuurlijk niet ontspringen. In het artikel met de omineuze titel: Leidt digitale transformatie tot het einde van HR? wordt verwezen naar een survey onder 2.000 CEO’s waarin werd gevraagd of HR een bijdrage levert aan business transformatie. Slechts één op de vijf CEO’s gaf aan dat dit het geval was en daarmee bungelt HR onderaan de lijst van stafafdelingen. Maar er is hoop, zolang u zelf bereid bent om ervaring op te doen met nieuwe technologieën en voorbeeldgedrag vertoont op dit terrein. Dat lijken ons prima voornemens voor 2017!

 

Producttips